Tổ công tác lễ tân huyện họp chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện

10/07/2020 15:05 Số lượt xem: 68

Sáng nay ngày 10/7/2020 tại hội trường UBND huyện Tổ công tác lễ tân phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII họp triển khai nhiệm vụ chuẩn bị cho ngày khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 vào ngày 13,14,15/7/2020.

           Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Văn: Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; đồng chí Trần Xuân Nhiên: Phó Chủ tịch UBND huyện, tổ trưởng; các đồng chí thành viên Tổ công tác lễ tân phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII.

Description: D:\tin bài\Năm 2020\Tháng 7\Lễ tân\IMG_20200710_150635.jpg

(Toàn cảnh hội nghị)

          Tại hội nghị đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, tổ trưởng đã thông báo kết quả chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, công tác tuyên truyền đã triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian qua, bằng các hình thức tuyên truyền trực quan, pano, áp phích, băng vượt đường cờ phướn, cờ đảng, cờ tổ quốc…, tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh, cổng thông tin điện tử, tổ chức hoạt động trương bầy cây cảnh, trương bầy triển lãm ảnh kết quả trong nhiệm kỳ qua, công tác trang trí, khánh tiết tại hội trường đã hoàn tất, chuẩn bị luyện tập chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội và đã xây dựng xắp sếp vị trí ngồi cho các đại biểu theo sơ đồ. Thông báo khu vực để xe của đại biểu tham dự Đại hội;  Đồng chí đã triển khai các nhiệm vụ cụ thể choTổ công tác lễ tân phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của tổ công tác lễ tân. Các thành viên tổ công tác có trách nhiệm phụ trách từng đoàn đại biểu tham dự trong xuốt quá trình Đại hội đảng bộ huyện diễn ra.

        Tổ công tác lễ tân có nhiệm vụ thực hiện việc đón tiếp, xắp sếp vị trí ngồi cho các đại biểu theo sơ đồ, đồng thời bố trí địa điểm nghỉ cho các đoàn đại biểu được phân công phụ trách.

          Tại Hội nghị, các thành viên Tổ công tác lễ tân phục vụ Đại hội đã thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung công tác phục vụ Đại hội và phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên, từng cơ quan đơn vị thực hiện công tác phục vụ Đại hội.

          Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Đình Văn: Phó Bí thư thường trực huyện ủy đề nghị, trên cơ sở nội dung kế hoạch tổ chức phục vụ Đại hội do Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành, các thành viên trong  Tổ công tác lễ tân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao. Giao Văn phòng Huyện ủy – Văn phòng UBND huyện là hai cơ quan đầu mối của Tổ công tác lễ tân có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị để triển khai các công việc phục vụ trước, trong và sau đại hội.

XT. Phòng VH&TT