Thông báo danh sách dự kiến thí sinh trúng tuyển công chức cấp xã huyện Lương Tài

04/03/2016 08:20 Số lượt xem: 2194
Thông báo danh sách dự kiến thí sinh trúng tuyển công chức cấp xã huyện Lương Tài

Công văn thông báo danh sách dự kiến thí sinh trúng tuyển công chức cấp xã huyện Lương Tài (Công văn đính kèm)

Danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển  (Tài liệu đính kèm)

Hội đồng tuyển dụng