Thông báo Công bố công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Lương Tài

10/07/2019 15:39 Số lượt xem: 198
Thông báo Công bố công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Lương Tài
Thông báo Công bố công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Lương Tài (File đính kèm)
UBND huyện