Thành lập Quỹ Khuyến học Hàn Thuyên, huyện Lương Tài

18/06/2019 07:38 Số lượt xem: 130
(BNP) – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong vừa ký ban hành Quyết định số 895/QĐ-UBND về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Khuyến học Hàn Thuyên, huyện Lương Tài (gọi tắt là Quỹ).

Nhiều doanh nghiệp đã tài trợ cho Quỹ Khuyến học - Khuyến tài Hoàng Quốc Việt (thành phố Bắc Ninh) trong Lễ ra mắt.

        Quỹ Khuyến học Hàn Thuyên, huyện Lương Tài hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, nhằm hỗ trợ và khuyến khích phát triển giáo dục và đào tạo của huyện; động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân trong huyện có thành tích xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, khoa học, từ thiện, nhân đạo… Đồng thời, trợ giúp cho học sinh, sinh viên nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn học tập tốt, rèn luyện tốt; tạo động lực, thu hút và khuyến khích nhân tài, đóng góp cho sự phát triển của huyện, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

        Quỹ được hình thành từ nguồn vận động quyên góp, tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; đồng thời tập hợp nhân lực, vật lực của các tổ chức, tập thể và cá nhân tâm huyết với sự nghiệp "trồng người", góp sức phấn đấu cho phong trào "Toàn dân học tập, toàn dân tham gia làm giáo dục", "Cả nước trở thành một xã hội học tập”, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nguồn nhân tài cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập khu vực và quốc tế.

        Quỹ có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lương Tài. Ông Trần Xuân Nhiên, Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Tài, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện làm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ.

 

T.L
Nguồn: bacninh.gov.vn