TB Công bố công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Lương Tài

10/07/2019 15:41 Số lượt xem: 321
TB Công bố công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Lương Tài
TB Công bố công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Lương Tài (File đính kèm)