Tân Lãng Trao tặng huy hiệu Đảng và sơ kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm. Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

14/08/2019 14:43 Số lượt xem: 99

Sáng ngày 12/8, Đảng bộ xã Tân Lãng long trọng tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu Đảng và Hội nghị sơ kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự Hội nghị có Đồng chí: Vũ Minh Hiếu – Tỉnh UV – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Long – UV BTV – Trưởng Ban dân vận – Chủ tịch UB MTTQ huyện.

        Hội nghị đã Trao tặng huy hiệu 50, 45, 40 năm tuổi đảng cho 6 đảng viên trong Đảng bộ, trong đó có 2 đồng chí nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. 1 đồng chí nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

         Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy xã đã lãnh đạo, chỉ đạo UBND, UBMTTQ, các đoàn thể của xã thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, công tác cán bộ và xây dựng tổ chức đảng. Triển khai thực hiện Chỉ thị 05- CT/TƯ của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân và định hướng dư luận xã hội. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng công tác phát triển đảng viên. Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế của xã luôn ổn định và phát triển tốt, đúng định hướng. Các tiềm năng thế mạnh của xã được khai thác sử dụng có hiệu quả, cơ cấu trong ngành kinh tế có những chuyển biến rõ nét. Năng suất lúa bình quân đạt 61 tạ/h, tổng sản lượng thóc đạt hơn 1.250 tấn. Thu nhập từ chăn nuôi ước đạt 1,3 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách là gần 6 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch cả năm. Các cấp hội trong xã cũng tích cực tham gia các phong trào đạt nhiều thành tích nổi bật. Các lĩnh vực như y tế, giáo dục, văn hóa tiếp tục có những bước phát triển, công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội được thực hiện kịp thời và hiệu quả, đời sống nhân dân tiếp tục được nâng cao, bộ mặt nông thôn ngày càng được đổi mới; cải cách hành chính có những chuyển biến tích cực, bộ máy chính quyền của xã không ngừng được củng cố và kiện toàn, đáp ứng được yêu cầu hiện nay, lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được nâng cao.

          Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư huyện ủy Vũ Minh Hiếu đã chúc mừng các đảng viên đón nhận huy hiệu Đảng và chúc các đồng chí có nhiều sức khỏe tiếp tục nêu gương sáng, cống hiến cho xã nhà. Đồng chí cũng nhấn mạnh về nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, đề nghị Đảng ủy xã sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, khắc phục tồn tại khuyết điểm. Lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể vững mạnh, phát triển. Quyết tâm phấn đấu cùng chung tay xây dựng Huyện Lương Tài về đích Nông thôn mới vào cuối năm 2019.

Đăng Tiến