Lương Tài Ra quân tháng chiến dịch làm thủy lợi cải tạo đất năm 2019.

18/11/2019 16:20 Số lượt xem: 175

Ngày 15/11, các địa phương trên địa bàn huyện Lương Tài đồng loạt ra quân thực hiện khối lượng đào đắp, nạo vét trong tháng chiến dịch làm thủy lợi cải tạo đất năm 2019.

        Để đẩy nhanh tiến độ, các địa phương đã huy động phương tiện máy xúc, cùng đông đảo nhân nhân dân tham ra, tạo khí thế sôi nổi và quyết tâm thực hiện khối lượng đề ra. Theo kế hoạch huyện phấn đấu thực hiện khối lượng nạo vét 49.850 m3 bùn, đất; vớt 6.970 m3 bèo; xây lát 283 m3. Chọn 2 công trình trọng điểm của huyện là nạo vét kênh dẫn trạm bơm Phú Thọ từ sông Ngụ đến đường tỉnh 284 thôn Phú Thọ, xã Quảng Phú, chiều dài 900m. Tổng khối lượng bùn, đất nạo vét 4.050m3. Nạo vét kênh dẫn từ trạm bơm Trinh Phú đi thôn Nghĩa La, Lai Đông 1, Trung Chinh, xã Trung Chính dài 2.200m, khối lượng bùn đất nạo vét 5.390 m3. Ngoài ra mỗi xã chọn một công trình trọng điểm

 không khí ra quân làm thủy lợi tại xã Trung Chính và Trừng Xá.

          Phương châm chỉ đạo của Lương Tài huy động các nguồn lực ở cơ sở, để tham gia tập trung trong tháng chiến dịch, thi công nhanh gọn, dứt điểm từng công trình, tránh tình trạng làm cho xong việc, hiệu quả phục vụ thấp. Phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, giữa các cấp các ngành, từ huyện đến cơ sở trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

        Theo ghi nhận ngày đầu ra quân, toàn huyện đã nạo vét được 6.370 m3 bùn đất, đạt 11% kế hoạch.

 

Xuân Cát, Đài PT Lương Tài