Lai Hạ bồi dưỡng chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2019.

14/08/2019 14:45 Số lượt xem: 47

Ngày 12/8, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Lương Tài phối hợp với Đảng bộ xã Lai Hạ tổ chức mở lớp bồi dưỡng chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2019 cho đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng BTG Tỉnh ủy dự và trực tiếp truyền đạt.

 

Ảnh 1 Phó Trưởng BTG Tỉnh ủy trực tiếp truyền đạt

Phó Trưởng BTG Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đã trực tiếp truyền đạt các nội dung quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh gồm: Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, văn hóa, xây dựng con người; tư tưởng Hồ Chí  Minh về Đảng và xây dựng Đảng.

Toàn cảnh

        Qua đó, giúp các đảng viên trong toàn Đảng bộ tiếp thu và nắm vững những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh: Ngồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về con người cách mạng Việt Nam; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước phát triển của dân, do dân, vì dân và khối đại đoàn kết toàn dân; về phát triển kinh tế, văn hóa, xây dựng con người và về Đảng và xây dựng Đảng. Thấm nhuần, hiểu rõ những nội dung tư tưởng HCM, từ đó thực hiện theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của người nhằm tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, xây dựng chuẩn giá trị đạo đức mới trong toàn xã hội.

Xuân Cát, Đài PT Lương Tài