Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Sởi-Rubella cho đối tượng 16-17 tuổi huyện Lương Tài năm 2016

09/03/2016 06:43 Số lượt xem: 2160
Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Sởi-Rubella cho đối tượng 16-17 tuổi huyện năm 2016

Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Sởi-Rubella cho đối tượng 16-17 tuổi huyện năm 2016

Tài liệu đính kèm

UBND huyện
Nguồn: UBND huyện