Hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019

22/08/2019 14:41 Số lượt xem: 72

Ngày 20/8/2019 UBND huyện Lương Tài, tổ chức Hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019. 

       Dự và chỉ đạo ở tỉnh có đồng chí Nguyễn Đăng Túc: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đ/c Đại tá Ngiêm Đình Trung: Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ở huyện có đồng chí Vũ Minh Hiếu: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Đ/c Nguyễn Thị Hà: Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Các đồng chí Ủy viên BTV huyện ủy, lãnh đạo các cơ quan, ban, nghành đoàn thể huyện; Ở xã có các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban chi huy quân sự, Trưởng công an.

Description: D:\tin bài\Năm 2019\tháng 8\1.png

(Toàn cảnh hội nghị)

           Tại hội nghị thay mặt cho UBND huyện, đồng chí Thượng tá Đỗ Danh Tiến Chỉ huy trưởng Ban Chi huy quân sự huyện đã trình bầy báo cáo sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009-2019. Trong những năm, qua trên địa bàn huyện, tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội (ANCT-TTATXH) cơ bản ổn định, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được kiện toàn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Kinh tế - xã hội (KT-XH) tăng trưởng khá, công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở tạo tiền đề thuận lợi củng cố tiềm lực quốc phòng và an ninh (QP&AN), xây dựng thế trận lòng dân ngày càng củng cố vững chắc; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Nhân dân, cán bộ, đảng viên toàn huyện đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng các cấp; tập trung nỗ lực phấn đấu huyện về đích nông thôn mới (năm 2019). Kết quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ theo hướng toàn diện, tập trung, có trọng tâm, trọng điểm sát với điều kiện thực tế. Trong đó, đặc biệt quan tâm chăm lo xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vững mạnh; tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng LLVT địa phương nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Trên cơ sở đó, đã phát huy cao độ tinh thần chủ động, tích cực, tự lực, tự cường của các địa phương, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo nên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược “xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ thực hiện theo đúng quy trình, bảo đảm “khách quan, dân chủ, công bằng và đúng luật”, luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao, tổ chức đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương bảo đảm đúng quy định, trong đó có 233 đồng chí vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam;  Hằng năm tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (dịp Tết Nguyên đán và ngày 27/7) với tổng giá trị 3.973.180.000đ. Chỉ đạo Ban CHQS huyện tổ chức lực lượng DQTV làm công tác dân vận trong huấn luyện gắn với phong trào thi đua “LLVT huyện chung sức xây dựng nông thôn mới” được 33.481.000 lượt ngày công.

         Việc kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế - xã hội, quốc phòng với an ninh Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, xã hội gắn kết chặt chẽ với tăng cường củng cố QP&AN; từng bước quy hoạch và đầu tư xây dựng các công trình chiến đấu trong KVPT huyện, xác định các mục tiêu trọng yếu về chính trị, quân sự, an ninh, kinh tế cần tập trung bảo vệ... Thường xuyên quan tâm xây dựng thực lực và tiềm lực quốc phòng, hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ.

           10 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, trực tiếp là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi của Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh, công tác xây dựng nền QPTD của huyện Lương Tài đã đạt được những kết quả tích cực. Chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quốc phòng được nâng lên. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố QP&AN trong từng ngành, lĩnh vực. Thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục QP&AN. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh được quan tâm. Lực lượng vũ trang huyện duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực SSCĐ, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, động viên, tuyển quân, thực hiện có hiệu quả chính sách hậu phương quân đội; xây dựng và củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” trong khu vực phòng thủ, giữ vững ANCT-TTATXH, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Description: D:\tin bài\Năm 2019\tháng 8\1 2.png

(Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị)

          Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Hà: Phó Bí thư huyện ủy Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu những ý kiến phát biểu chỉ đạo của Đ/c Đại tá Ngiêm Đình Trung: Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện chỉ ra những nhiệm vụ trong thời gian tới. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị, trong đó nòng cốt là các lực lượng vũ trang nhân dân. Thời bình toàn dân hăng hái lao động sản xuất, có trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khi chiến tranh xảy ra thì thực hiện chiến tranh nhân dân “cả nước một lòng, toàn dân đánh giặc”, tạo ra thế trận phòng thủ liên hoàn, vững chắc bảo vệ vững chắc, bảo đảm “làng giữ làng”, “xã giữ xã”, “huyện giữ huyện” góp phần giữ vững khu vực phòng thủ.

            Xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững mạnh, góp phần tăng cường khả năng bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Kết hợp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội với tổ chức, phân bố các tiềm lực quốc phòng gắn với địa bàn từng xã, thị trấn. Tăng cường xây dựng, tổ chức lực lượng và điều chỉnh, bố trí sử dụng lực lượng quốc phòng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Từng bước đầu tư xây dựng hệ thống các công trình chiến đấu, căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần, kỹ thuật trong KVPT, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Description: D:\tin bài\Năm 2019\tháng 8\2.png

(Khen thưởng tại hội nghị)

       Tại hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019 nhiều tập thể, cá nhân đã được các cấp khen thưởng./.


 
XT.Phòng VH&TT