HỘI NGHỊ Học tập, quán triệt Quy định số 11-Qđi/TW ngày 18/02/2019, Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2010 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư; Luật Phòng, Chống tham nhũng (sửa đổi, bổ sung) năm 2018.

15/05/2019 08:22 Số lượt xem: 151

Sáng ngày 14/5/2019, Huyện ủy Lương Tài tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt Quy định số 11-Qđi/TW ngày 18/02/2019, Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2010 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư; Luật Phòng, Chống tham nhũng (sửa đổi, bổ sung) năm 2018.

Description: D:\tin bài\Năm 2019\Tháng 5\huyện ủy\1.JPG

(Toàn cảnh hội nghị)

        Về dự với hội nghị có đồng chí Lương Duy Thiệu: Phó trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Bá Sùng: Phó trưởng phòng theo dõi công tác phòng,chống tham nhũng- Ban Nội chính tỉnh ủy.

         Ở huyện có, đồng chí Vũ Minh Hiếu: Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Đình Văn: Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hà: Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Đoàn Văn Mạnh: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện. Các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Bí thư chi bộ cơ sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, MTTQ các đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện.

         Ở xã, thị trấn có các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Description: D:\tin bài\Năm 2019\Tháng 5\huyện ủy\2.JPG

(Đ/c Lương Duy Thiệu: Phó trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy phổ biến nội dung)

        Tại hội nghị, đồng chí chí Lương Duy Thiệu: Phó trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy đã trực tiếp phổ biến, quán triệt Quy định số 11-Qđi/TW ngày 18/02/2019, Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2010 của Bộ Chính trị và Luật Phòng, Chống tham nhũng (sửa đổi, bổ sung) năm 2018.

          Tiếp đến, đồng chí Trần Văn Cúc: Ủy viên BTV huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy phổ biến Kế hoạch số 83-KH/HU ngày 22/4/2019 của Ban thường vụ huyện ủy về việc quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 11-Qđi/TW ngày 18/02/2019. Thông qua dự thảo Quy chế về việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân đối với đồng chí Bí thư huyện ủy.

         Đồng chí Bá Đình Sơn: Ủy viên BTV huyện ủy, Trưởng Ban tổ chức huyện ủy phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng.

Description: D:\tin bài\Năm 2019\Tháng 5\huyện ủy\3.JPG

(Đ/v Vũ Minh Hiếu: Bí thư huyện ủy phát biểu tại hội nghị)

        Đồng chí Vũ Minh Hiếu: Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong 4 tháng đầu năm 2019 đã đạt được một số kết quả quan trọng. Kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng, sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp tiếp tục được tạo điều kiện hỗ trợ phát triển, sản xuất nông nghiệp vụ xuân năm 2019 hoàn thành sớm trong khung thời vụ, đạt diện tích gieo cấy theo đúng kế hoạch. Các công trình đầu tư xây dựng cơ bản, giao thông, công tác quản lý đất đai, môi trường được tập trung chỉ đạo. Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện đang được tiến hành, cơ bản bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. Công tác tư pháp, cải cách hành chính được đẩy mạnh, lĩnh vực văn hóa-xã hội, an sinh xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm; Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, toàn diện. Các hoạt động VHTT-TDTT chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện đã và được được triển khai rộng khắp. Công tác thông tin tuyên truyền được tăng cường. Các hoạt động hưởng ứng chủ đề năm 2019 “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch” đang được hưởng ứng mạnh mẽ.

       Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị của năm 2019, trong thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và các địa phương cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ:

         Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, kết luận, chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh và của huyện. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, chủ động rà soát, bổ sung kế hoạch, có biện pháp chỉ đạo quyết liệt, đẩy mạnh các phong trào thi đua, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, quy định mới của trung ương, của tỉnh, tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, hạ tầng đô thị và nông thôn theo hướng đồng bộ, văn minh, từng bước hiện đại, chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, phấn đấu 02 xã còn lại (Bình Định và Phú Lương) và huyện Lương Tài về đích Nông thôn mới trong năm 2019.

       Quyết liệt đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính. Đẩy mạnh nâng cao ứng dụng CNTT trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công của huyện, bộ phận một của của các xã, thị trấn, khắc phục những chỉ số thành phần có điểm số thấp để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công nhằm tăng cường thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao sự hài lòng của nhân dân đối với cơ quan hành chính Nhà nước.

      Chỉ đạo, hướng dẫn nông dân kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, diệt ốc bươu vàng, chuột đồng hại lúa…Khuyến khích đưa các loại cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao, thân thiện với môi trường, thích ứng với khí hậu vào sản xuất. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa. Tuyên truyền sản xuất nông nghiệp hữu cơ, hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu, phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản gắn với việc phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi. Thực hiện nghiêm túc các công đoạn trong quá trình dập dịch, tiêu hủy lợn theo đúng quy trình tránh lây lan mầm bệnh, sớm đẩy lùi dịch bệnh. Nghiêm túc thống kê, tổng hợp, báo cáo, thanh toán bồi thường cho các hộ chăn nuôi. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra đê điều và các công trình thủy lợi. Xử lý nghiêm các vi phạm,chủ động phòng, chống bão lụt, úng, ngập, giảm nhẹ thiên tai năm 2019.

         Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực: Quy hoạch, tài nguyên môi trường, đất đai, giao thông…Quản lý chặt chẽ tài nguyên đất. Tiếp tục chỉ đạo vận chuyển, xử lý rác thải tồn đọng gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Tập trung triển khai kế hoạch xây dựng Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung của huyện theo công nghệ mới. Đầu tư hỗ trợ sản xuất nông nghiệp…

        Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa-xã hội, y tế, giáo dục-đào tạo. Quản lý và đảm bảo thực hiện tốt công tác an toàn thực phẩm, nhất là tại các trường học.

        Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để xảy ra khiếu kiện đông người, phức tạp, vượt cấp, giải quyết dứt điểm các vụ việc kéo dài. Tập trung lãnh chỉ đạo kịp thời, nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhất là an ninh nông thôn và an ninh tôn giáo. Tăng cường biện pháp đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ…Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

           Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội. Đổi mới phương thức hoạt động sát với yêu cầu thực tiễn, đa dạng hóa các loại hình tuyên truyền. Nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của huyện.

        Sau một buổi sáng làm việc nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm, hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp./.

PVD-Phòng VH&TT