HỘI NGHỊ Biểu dương gương điển hình tiên tiến và tổng kết 05 năm phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2015-2020

10/07/2020 09:02 Số lượt xem: 43

Sáng ngày 08/7/2020 tại Hội trường thị trấn Thứa, Ban thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Lương Tài trọng thể tổ chức Hội nghị Biểu dương gương điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ và tổng kết 05 năm phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2015-2020.

Description: D:\tin bài\Năm 2020\Tháng 7\LĐLĐ\a.JPG

(Toàn cảnh hội nghị)

          Dự và chỉ đạo hội nghị, ở tỉnh có đồng chí Nguyễn Thị Vân Hà: Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Ninh. Ở huyện có đồng chí Vũ Minh Hiếu: Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Nguyễn Đình Văn: Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện; lãnh đạo UBND huyện; Các đồng chí Ủy viên BCH, UBKT Liên đoàn lao động huyện; Chủ tịch các Công đoàn cơ sở cùng các tập thể cá nhân được khen thưởng.

        Kết quả phong trào thi đua trong CNVCLĐ: Trong 5 năm triển khai, phát động các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ đã đạt được nhiều thành tích góp phần vào việc hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch của đơn vị, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo an toàn xã hội và xây dựng huyện Lương Tài giàu mạnh, văn minh.

            Công đoàn khối giáo dục với phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” đã duy trì thường xuyên có nề nếp, chất lượng; thường xuyên tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung. Thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo". Chất lượng đội ngũ giáo viên ngày càng được nâng cao, trình độ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn chiếm 100%; trong 5 năm qua có 1.270 giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi các cấp, trong đó cấp tỉnh là 170, cấp huyện là 1.100. Ngành y tế với phong trào nâng cao y đức của người thầy thuốc, trong những năm qua, đội ngũ cán bộ, y bác sỹ đã tích cực đổi mới hình thức hoạt động, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao y đức của người thầy thuốc trong công tác phục vụ nhân dân, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” đã được các Công đoàn cơ sở triển khai và được đông đảo CNVCLĐ hưởng ứng tham gia với tinh thần tích cực lao động giỏi, lao động sáng tạo, cải tiến mẫu mã, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu. Trong những năm qua đã có 755 sáng kiến, kinh nghiệm của cán bộ đoàn viên công đoàn được áp dụng mang lại hiệu cao trong học tập, công tác và lao động sản xuất.

           Trong 05 qua đã có 10 tập thể được UBND tỉnh, Bộ ngành Trung ương tặng Cờ thi đua xuất sắc; 81 tập thể được UBND tỉnh công nhận Tập thể lao động xuất sắc; 10 đồng chí đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 745 đồng chí đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở. 02 Công đoàn cơ sở được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Liên đoàn Lao động huyện và 07 Công đoàn cơ sở được Liên đoàn lao động tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc; 31 đồng chí được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam khen tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”. Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng bằng khen cho 04 tập thể và 02 cá nhân; Liên đoàn lao động tỉnh tặng bằng khen cho 27 tập thể và 31 cá; Liên đoàn lao động huyện tặng giấy khen cho 104 tập thể và 128 cá nhân.

           Kết quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ:Trong quá trình công tác, bên cạnh sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, sự tạo điều kiện của chính quyền và sự hỗ trợ của các đoàn thể, các ngành các cấp, bản thân chị em đã tự vươn lên khẳng định mình trong mọi lĩnh vực hoạt động và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tỷ lệ chị em phụ nữ được giao nhiệm vụ lãnh đạo ở các ban ngành, đoàn thể tăng hàng năm. Tính đến nay toàn huyện đã có 30 chị giữ cương vị trưởng, phó các ban ngành đoàn thể huyện.  Trong khối Giáo dục - Đào tạo, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được cụ thể hóa bằng phong trào “ Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” các chị em đã phát huy tinh thần trách nhiệm đối với sự nghiệp “trồng người” tận tuỵ tâm huyết với nghề, có nhiều sáng kiến nâng cao chất lượng dạy và học. Kết quả thực hiện phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà" 5 năm qua: đã có 6.085 lượt nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp, trong đó cấp tỉnh là 598 đồng chí, cấp huyện là 3.025 đồng chí, cấp cơ sở là 2.462 đồng chí; có 1.556 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà giai đoạn 2015-2020, trong đó đạt cấp tỉnh 134 đồng chí, đạt cấp huyện 369 đồng chí, đạt cấp cơ sở 1.053 đồng chí.  

            Phương hướng, nhiệm vụ thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025: Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; thường xuyên phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước-Đảm việc nhà”, "Dạy tốt, học tốt"; thực hiện chiến lược khoa học công nghệ và môi trường; chăm sóc, rèn luyện sức khoẻ của nhân dân, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư", xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, hưởng ứng các hoạt động nhân đạo, từ thiện…

            Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về công tác thi đua khen thưởng, về vai trò, vị trí của phong trào thi đua yêu nước trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước và hội nhập quốc tế.

              Nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp , chính đáng của nữ CNVCLĐ; thanh tra, kiểm tra giám sát việc thực hiện các quyền của lao động nữ; đẩy mạnh công tác chăm lo bảo vệ nữ CNVCLĐ; tích cực xây dựng gia đình CNVCLĐ ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

             Phát huy vai trò to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong việc tham gia các phong trào thi đua yêu nước nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần phát triển kinh tế xã hội, giữ vững  an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CNVCLĐ.

             Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, kịp thời phát hiện và biểu dương khen thưởng các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, giới thiệu các mô hình kinh doanh hiệu quả, cách làm sáng tạo trong các phong trào thi đua yêu nước để học tập rút kinh nghiệm và nhân rộng điển hình trên phạm vị toàn huyện.

                Tập trung xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, xứng đáng với vai trò là đội ngũ tiên phong trong sự nghiệp “Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa” đồng thời tích cực xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh góp phần xây dựng quê hương Lương Tài  giàu mạnh, văn minh.

Description: D:\tin bài\Năm 2020\Tháng 7\LĐLĐ\5.JPG

(Đ/c Nguyễn Thị Vân Hà: TUV, Chủ tịch LĐLD tỉnh và Đ/c Vũ Minh Hiếu: TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao bằng khen của LĐLD tỉnh cho các tập thể, cá nhân)

          Tại hội nghị đã trao bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho 03 tập thể, 04 cá nhâ, giấy khen của UBND huyện cho 20 cá nhân, giấy khen của LĐLĐ huyện cho 10 tập thể và 48 cá nhân đã có nhiều thành tích trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 và đã có nhiều thành tích trong thực hiện công tác vận động nữ CNVCLĐ và phong trào “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” giai đoạn 2015-2020.

       Một số hình ảnh tại hội nghị:

Description: D:\tin bài\Năm 2020\Tháng 7\LĐLĐ\2.JPG

(Đ/c Nguyễn Thị Vân Hà: TUV, Chủ tịch LĐLD tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị)

Description: D:\tin bài\Năm 2020\Tháng 7\LĐLĐ\6.JPG

Description: D:\tin bài\Năm 2020\Tháng 7\LĐLĐ\8.JPG

(khen thưởng tại hội nghị)

PVD-Phòng VH&TT

 

 

 

 

PVD-Phòng VH&TT