HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN LƯƠNG TÀI LẦN THỨ 27 (PHIÊN MỞ RỘNG)

23/06/2020 09:19 Số lượt xem: 289

Sáng ngày 19/6/2020, dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Minh Hiếu: Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lương Tài tổ chức hội nghị lần thứ 27 (phiên mở rộng).

 

Description: D:\tin bài\Năm 2020\Tháng 6\BCH\1.JPG

(Toàn cảnh hội nghị)

          Dự có các đồng chí: Nguyễn Đình Văn:Phó Bí thư thường trực huyện ủy; Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ huyện;  Bí thư đảng ủy các xã, thị trấn và thủ trưởng một số cơ quan, ban, ngành liên quan.

Description: D:\tin bài\Năm 2020\Tháng 6\BCH\2.JPG

(Đồng chí Trần Xuân Nhiên: PCT UBND huyện báo cáo tại hội nghị)

           Hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác  06 tháng đầu năm và triển khai công tác 06 tháng cuối năm. Tại hội nghị các đại biểu được nghe Báo cáo kết quả ước thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020. Giá trị sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm ước đạt 771,659 tỷ đồng (đạt 56,2% kế hoạch, bằng 105,7% so với cùng kỳ năm 2019). Gieo trồng được 6.515 ha (đạt 55,9% Kế hoạch, bằng 102,5% so với cùng kỳ năm 2019) trong đó diện tích gieo cấy lúa 4480 ha, năng suất ước đạt 66,5 tạ/ha, tăng 1,1 tạ/ha so với cùng kỳ năm 2019, sản lượng ước đạt 29793 tấn; diện tích rau mày đạt 2034 ha, sản lượng lương thực có hạt đạt 30637 tấn bằng 97,6% so với cùng kỳ 2019. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa, 6 tháng đầu năm toàn huyện chuyển đổi được 16ha, nâng tổng số diện tích chuyển đổi đến nay được 293,24 ha: Chuyển đổi 213,9 ha từ trồng lúa sang sản xuất rau, hoa màu, cây dược liệu, cây ăn quả tập trung; Chuyển đổi 79,34 ha từ trồng lúa hiệu quả thấp sang sản xuất mô hình lúa-cá tập trung. Đẩy mạnh triển khai kế hoạch thực hiện chương trình “Mỗi xã, thị trấn một sản phẩm” trên địa bàn huyện. Tổng đàn trâu, bò: 1665 con, tổng đàn lợn: 42114 con (bằng 172,7% cùng kỳ 2019, đạt 98,4% kế hoạch), đàn gia cầm 819723 con (bằng 150,9% so với cùng kỳ 2019, đạt 151,8% kế hoạch); Giá trị sãn xuất thủy sản đạt 234,994 tỷ đồng (tăng 3,1% so với cùng kỳ 2019), diện tích nuôi trồng thủy sản 1286 ha, tổng sản lượng ước 5646 tấn (tăng 2,9% so với cùng kỳ 2019). 100% người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh. Toàn huyện có 13/13 xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, các xã đang duy trì, nâng cao các tiêu chí đã đạt. Huyện hoàn thành 9/9 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đã được thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp ước đạt 1098,351 tỷ đồng. Giá trị sản xuất khu vực dịch vụ ước đạt 1947,170 tỷ đồng (bằng 104,3% so với cùng kỳ 2019). Các mặt hàng thiết yếu giá cơ bản ổn đinh, chất lương hàng hóa đáp ứng nhu cầu người dùng; công tác kiểm tra vệ sinh ATTP được tăng cường. thực hiện kiểm tra thường xuyên, đột xuất, quản lý chống hàng giá, hàng nhái, bình ổn giá, không để xảy ra mất ổn định, găm hàng, tăng giá do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 115,1 tỷ đồng (bằng 133,8% so với cùng kỳ 2019). Ước chi tổng ngân sách địa phương: 367,026 tỷ đồng. có 125 đám hỏa táng, điện táng (đạt 43,1%) tăng 2,3% so với cùng kỳ. Tình hình an ninh chính trị cơ bản ổn định, không phát sinh các vụ việc phức tạp. Các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thông tin, thể thao đạt được nhiều kết quả nổi bật. Xếp loại giáo dục đứng thứ nhất toàn tỉnh. Thực hiện chi trả tháng 4 và tháng 5 tại nhà cho đối tượng người có công. Chỉ đạo rà soát, lập danh sách và chi trả kinh phí 3 tháng hỗ trợ cho các đối tượng người có công, thân nhân người có công hưởng trợ cấp hàng tháng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tổng số đối tượng được chi trả là 1936 đối tượng với tổng kinh phí là 2.898.000.000 đồng. Hỗ trợ cho 242 hộ người có công gặp khó khăn về nhà ở năm 2020 với tổng kinh phí đã cấp 12,816 tỷ đồng.

            Tại hội nghị các đại biểu được nghe Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2019.

         Báo cáo kết quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và biện pháp chỉ đạo thực hiện 6 tháng cuối năm 2020.  Báo cáo kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo công tác xét xử 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của Ủy ban kiểm tra 2 cấp 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Báo cáo những công việc Ban Thường vụ huyện ủy đã giải quyêt giữa 2 kỳ họp BCH Đảng bộ huyện.

Description: D:\tin bài\Năm 2020\Tháng 6\BCH\3.JPG

(Đồng chí Vũ Minh Hiếu: Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị)

         Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Minh Hiếu: Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao các kết quả mà đảng bộ huyện đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ trong thời gian tới đồng chí nhấn mạnh: Đảng bộ và nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy những ưu điểm, chủ động khắc phục những hạn chế để lãnh đạo, chỉ đạo tốt nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Cần thực hiện đồng bộ các giải pháp để khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh của huyện để phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân. Tâp trung sản xuất nông nghiệp, khắc phục thiệt hại do giông, lốc gây ra. Quan tâm đến các công trình thủy lợi, hệ thống tưới tiêu, công tác diệt chuột phá hoại mùa màng. Các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, chuẩn bị tốt các điều kiện để  Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025 sắp tới thành công.

           Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp./.

PVD-Phòng VH&TT