HĐND huyện khóa XIX kỳ họp thứ mười một (bất thường)

12/08/2019 08:39 Số lượt xem: 136

Sáng ngày 9/8/2019, tại hội trường UBND huyện; Hội đồng nhân dân huyện Lương Tài khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ mười một (bất thường).

Description: D:\tin bài\Năm 2019\tháng 8\HĐND\1.png

(Toàn cảnh hội nghị)

          Dự và trực tiếp chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Minh Hiếu: Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Đình Văn: Phó Bí thư thường trực huyện ủy; các đồng chí Thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND, UBND huyện, các đồng chí Thành viên UBND huyện, các ông (bà) Hội đồng nhân dân huyện.

Description: D:\tin bài\Năm 2019\tháng 8\HĐND\2.png

(Đ/c Vũ Minh Hiếu: TUV,Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc hội nghị)

          Sau bài khai mạc của đồng chí Vũ Minh Hiếu: Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Thay mặt cho UBND huyện Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã thông qua tờ trình Quy hoạch nhiệm vụ xây dựng vùng huyện Lương Tài đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, với quy mô diện tích khu vực lập quy hoạch khoảng 10.591,59 ha, quy mô dân số dự báo đến năm 2035 khoảng 125.000 người. Mục tiêu của việc quy hoạch vùng huyện Lương Tài đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 để đưa ra những dự báo định hướng chiến lược nhằm phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh và những đặc thù của huyện, khai thác có hiệu quả mối quan hệ vùng, các thế mạnh về nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, đảm bảo phát triển hài hòa và bền vững giữa đô thị và nông thôn; bên cạnh đó mục tiêu của quy hoạch nhằm nghiên cứ đề xuất quy hoạch tổ chức không gia đô thị, phát triển dân cư, xây dựng phát triển không gian vùng huyện, đề xuất phân bố không gian xây dựng các khu công nghiệp, dịch vụ và hệ thống hạ tầng xã hội và các điển dân cư nông thôn.

          Tiếp theo Hội nghị đã thông qua tờ trình về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn huyện Lương Tài. Mục đích từng bức hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội thiết yếu, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn năm 2030 và hướng tới mục tiêu phát triển xã Trung Kênh là đô thị loại V; Chi tiết bổ sung 02 dự án do cấp huyện quản lý sử dụng ngân sách tỉnh 100%, đó là dự án xây dựng kè hai bên bờ kênh dẫn và bể hút trạm bơm Kênh Vàng, tổng mức đầu tư dự kiến 89 tỷ đồng; Dự án 2 là xây dựng cầu dân sinh thay thế cầu cũ thôn Cường Tráng tổng mức đầu tư dự kiến 15 tỷ đồng.

          Hội nghị tiến hành thảo luận và đã thông qua hai tờ trình về Quy hoạch nhiệm vụ xây dựng vùng huyện Lương Tài đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 và tờ trình về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn huyện Lương Tài.

          Sau một buổi sáng làm việc Hội đồng nhân dân huyện Lương Tài khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 kỳ họp thứ mười một (bất thường) đã thành công tốt đẹp./.

XT.Phòng VH&TT