Giao ban giữa Thường trực HĐND Huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn quý IV năm 2018.

26/10/2018 10:17 Số lượt xem: 302

Vừa qua, dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Minh Hiếu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND. HĐND Huyện tổ chức giao ban giữa Thường trực HĐND Huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn quý IV năm 2018. Cùng dự có đồng chí Đoàn Văn Mạnh, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch TT HĐND Huyện; đồng chí Phạm Thanh Hải, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch TT UBND Huyện; đồng chí Hoàng Văn Trường, Phó Chủ tịch HĐND Huyện. Dự còn có lãnh đạo các Ban HĐND huyện; TT HĐND các xã, thị trấn.

Toàn cảnh hội nghị

        Trong quý III năm 2018, hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện đã cơ bản đảm bảo được nội dung hoạt động theo chương trình, kế hoạch công tác đề ra, đúng quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy địa phương. Tổ chức tốt hoạt động khảo sát, giám sát. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, nhận và xử lý đơn thư của công dân, phối hợp với UBND huyện tổ chức tiếp công dân theo định kỳ, đã tiếp 75 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 54 vụ việc, tiếp nhận 44 đơn phần lớn liên quan đến đất đai; đôn đốc UBND huyện tập trung giải quyết 14/18 đơn thuộc thẩm quyền UBND huyện, đạt hơn 77,7%. Cùng với đó, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND huyện đã xác định rõ trách nhiệm là người đại biểu của nhân dân, tăng cường tổ chức tiếp xúc của tri để báo cáo kết quả kỳ họp thứ Tám HĐND huyện; đồng thời thu thập, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Các ý kiến, kiên nghị của cử tri đã được các cấp có thẩm quyền từng bước giải quyết.

Đ.c Đoàn Văn Mạnh, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch TT HĐND huyện phát biểu.

      Nhiệm vụ quý IV năm 2018, Thường trực HĐND huyện chỉ đạo tổ chức tiếp xúc cử tri và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức các kỳ họp thường kỳ cuối năm. Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu tại kỳ họp cuối năm. Tổ chức tốt hoạt động khảo sát, giám sát theo kế hoạch. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, nhận và xử lý đơn thư của công dân, thu thập những ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh tới kỳ họp cuối năm.

         Tại hội nghị, Thường trực HĐND các xã, thị trấn chuyển tải các ý kiến của cử tri và nhân dân phản ánh, kiến nghị tập trung các lĩnh vực: Xử lý tình trạng cho vay nặng lãi đòi nợ thuê làm mất an ninh trật tự ở các địa phương. Xử lý rác thải nông thôn. Đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, nâng cấp một số trạm bơm ở xã Quảng Phú và Trừng Xá phục vụ sản xuất nông nghiệp. Công tác tài chính tăng cường hoạt động giám sát thu - chi các nguồn xã hội hóa trong trường học. Tập trung đẩy nhanh thi công gói thầu số 3 đường Tỉnh 280 đi Phú Lương, sáp nhập 2 thôn Phú Lâu 1 và Phú Lâu 2 xã Phú Lương. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Phú Hòa và Trung Chính.

Đ.c Phạm Thanh Hải, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch TT UBND huyện phát biểu.

         Đồng chí Phạm Thanh Hải, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch TT UBND huyện đã tiếp thu, làm rõ các ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển tải qua TT HĐND các địa phương thuộc thẩm quyền UBND huyện, đồng thường UBND huyện tập trung chỉ đạo các ngành, tiếp tục giải quyết và từng bước tháo gỡ những kiến nghị của cử tri quan tâm. Đồng chí Phó Chủ tịch TT UBND huyện đề nghị TT HĐND các địa phương tăng cường tuyên truyền các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ quan trọng của địa phương đến các tầng lớp nhân dân cùng thực hiện, xây dựng quê hương Lương Tài ngày phát triển.

Đ.c Vũ Minh Hiếu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu.

        Phát biểu kết luận và giao nhiệm vụ, đồng chí Vũ Minh Hiếu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các Ban, các Tổ và đại biểu HĐND huyện, HĐND các địa phương cần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình xứng đáng là người đại biểu của nhân dân. Tăng cường tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết 03 của BCH Đảng bộ huyện về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa đến các tầng lớp nhân dân thực hiện tạo sự chuyển biến đối với phát triển nông nghiệp của huyện. Đồng chí nhấn mạnh, để Huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới và lập thành tích chào mừng 20 năm tái lập huyện vào năm 2019. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị 2 xã Phú Lương và Bình Định đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 phải sớm xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, sẽ có nhiều công trình tổ chức khởi công, do vậy hoạt động của HĐND phải tổ chức tốt các hoạt động giám sát các công trình xây dựng để đảm bảo chất lượng các công trình. Tập trung giải quyết, đơn thư, khiếu nại, tố cáo, nhất là giải quyết các vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở để ổn định tình hình các địa phương, mỗi đại biểu HĐND các cấp phát huy hết vai trò trách nhiệm của mình, xứng đáng là người đại biểu của nhân dân.

Xuân Cát – Đài PT Lương Tài