Danh sách cấp xã đạt chuẩn và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2017

27/02/2018 15:52 Số lượt xem: 394
Danh sách cấp xã đạt chuẩn và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2017
Danh sách cấp xã đạt chuẩn và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2017 (file đính kèm)
Sở tư pháp tỉnh Bắc Ninh