Bồi dưỡng công tác Đảng cho cấp ủy cơ sở 2 xã Lai Hạ và Minh Tân.

26/06/2019 16:40 Số lượt xem: 127

Ngày 25/6, tại xã Lai Hạ, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Lương Tài phối hợp với các Ban xây dựng Đảng tổ chức bồi dưỡng công tác Đảng cho cấp ủy cơ sở 2 xã Lai Hạ và Minh Tân.

      Đồng chí Nguyễn Đình Văn, Phó Bí thư TT Huyện ủy dự và phát biểu giao nhiệm vụ. Dự có các đồng chí trong BTV Huyện ủy.

Toàn cảnh

       66 đồng chí là Bí thư chi bộ và Cấp uỷ viên cơ sở thuộc Đảng bộ  2 xã Lai Hạ và  Minh Tân được truyền đạt các bài theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, gồm: Đảng bộ, chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ sở. Nhiệm vụ của Chi uỷ và công tác của Bí thư chi bộ. Công tác tư tưởng của chi bộ, đảng bộ cơ sở. Công tác tổ chức của chi bộ, đảng bộ cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật ở chi bộ, đảng bộ cơ sở. Công tác vận động nhân dân của chi bộ, đảng bộ cơ sở.

        Qua đó, giúp các đồng chí bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở nắm những nội dung cơ bản của nghiệp vụ công tác Đảng, công tác vận động quần chúng, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, xử lý tình huống theo tinh thần các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng để vận dụng vào thực tiễn công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ hiện tại, đồng thời chuẩn bị kiến thức, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đ.c Nguyễn Đình Văn, Phó Bí thư TT Huyện ủy phát biểu.

        Phát biểu kết thúc lớp học, Phó Bí thư TT Huyện ủy Nguyễn Đình Văn chúc mừng các học viên đã hoàn thành nội dung, chương trình lớp học đã đề ra; đã nâng cao chất lượng của cấp ủy viên của 2 Đảng bộ. Đồng chí nhấn mạnh, các học viên sau khóa học cần tích cực vận dụng kiến thức được trang bị vào thực tiễn công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, quê hương ngày phát triển.

Xuân Cát, Đài PT Lương Tài