Ban Tổ chức kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Lương Tài (01/9/1999 - 01/9/2019) họp triển khai nhiệm vụ

18/07/2019 07:37 Số lượt xem: 420

       Ngày 16/7/2019 tại UBND huyện, Ban Tổ chức (BTC) kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện Lương Tài (01/9/1999 - 01/9/2019)  họp triển khai phân công nhiệm vụ thành viên BTC. 

         Dự và trực tiếp chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hà: Phó Bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện - Trưởng BTC; đồng chí Đoàn Văn Mạnh: Ủy viên BTV huyện ủy- Phó Chủ tịch TT HĐND huyện - Phó trưởng BTC; đồng chí Phạm Thanh Hải: Ủy viên BTV huyện ủy - Phó Chủ tịch TT UBND huyện - Phó trưởng BTC, các đồng chí là thành viên BTC.

          Căn cứ Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện Lương Tài, kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Lương Tài (1/9/1999 - 1/9/2019);

          Chủ tịch UBND huyện Lương Tài ban hành Quyết định số 1576/QĐ-UBND ngày 12/7/2019 về việc thành lập Ban Tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện Lương Tài (01/9/1999 - 01/9/2019).

         Sau khi đồng chí Phạm Thanh Hải: Ủy viên BTV huyện ủy- Phó Chủ tịch TT UBND huyện - Phó BTC thông qua phân công nhiệm vụ của các thành viên; các đại biểu đã nhất trí phân công nhiệm vụ và thảo luận đưa ra những giải pháp để tổ chức các hoạt động chào mừng và lễ mít tinh kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện Lương Tài (01/9/1999 - 01/9/2019) được trang trọng và trang hoàng.

          Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Hà: Phó Bí thư huyện ủy -  Chủ tịch UBND huyện - Trưởng BTC thống nhất, thành lập 5 tiểu ban gồm các tiểu ban: Tiểu ban Nội dung phục vụ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện Lương Tài, có nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng nội dung chương trình kịch bản buổi Lễ, báo cáo đánh giá thành tựu phát triển kinh tế - xã hội sau 20 năm tái lập huyện; Tiểu ban Lễ tân phục vụ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện Lương Tài, có nhiệm vụ chỉ đạo công tác lễ tân phục vụ buổi Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện; Tiểu ban Tuyên truyền, văn hóa, thể thao phục vụ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện Lương Tài, có nhiệm vụ tổ chức hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; Tiểu ban an ninh phục vụ buổi lễ kỷ niệm, có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ; đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa, đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo phòng, chống cháy nổ trong những ngày diễn ra Lễ kỷ niệm; Tiểu ban Hậu cần phục vụ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện Lương Tài, có nhiệm vụ chỉ đạo công tác hậu cần phục vụ buổi Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện.

        Kế hoạch Lễ mít tinh kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Lương Tài (1/9/1999 - 1/9/2019) sẽ được tổ chức vào ngày 25/8/2019 gồm các chuỗi hoạt động tập trung như trang trí tuyên truyền, trương bầy hội sinh vật cảnh, trưng bầy pano ảnh; tổ chức viếng nghĩa trang liệt sỹ vào chiều ngày 24/8; tổ chức chương trình hát quan họ dưới thuyền phục vụ nhân dân tại hồ Văn hóa, Trung tâm Thị trấn thứa vào tối ngày 24/8; tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng lễ mít tinh tại Trung tâm VH-TT huyện vào sáng ngày 25/8 và tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân ngoài trời tại trước cửa Bưu điện huyện.

XT.Phòng VH&TT