Đảng ủy QS huyện Lương Tài Ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng địa phương và công tác xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2019.

08/07/2019 08:29 Số lượt xem: 226

Sáng 1/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Minh Hiếu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện. Đảng ủy Quân sự huyện tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng địa phương và công tác xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2019. 

        Dự có đồng chí Nguyễn Thị Hà, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy; lãnh đạo Ban CHQS huyện.

Toàn cảnh

         Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QS – QPĐP và công tác xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Quân sự huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; Duy trì sẵn sàng chiến đấu, phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, huấn luyện, tuyển chọn 168 công dân nhập ngũ, thực hiện chính sách hậu phương quân đội; đảm bảo công tác hậu cần kỹ thuật; chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” với cán bộ, đảng viên. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT huyện được nâng lên, phong trào thi đua giữ cơ quan, đơn vị, chuyển biến tích cực. Đánh giá Ban CHQS huyện 6 tháng đầu năm đứng thứ 3 của tỉnh.

        Phương hướng lãnh đạo nhiệm vụ QS – QPĐP và xây dựng Đảng bộ QS huyện 6 tháng cuối năm 2019 tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiến cứu nạn, Tổ chức huấn luyện chặt chẽ, 100% nội dung đạt yêu cầu, có 80% giỏi trở lên, đơn vị đạt giỏi. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP cho đối tượng 4, chỉ đạo 2 xã Lâm Thao, Mỹ Hương diễn tập chiến đấu phòng thủ đạt kết quả tốt, an toàn tuyện đối. Tuyển chọn gọi công dân SSNN năm 2020. Thực hiện hiệu quả chính sách hậu phương quân đội. Triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị về công tác xây dựng Đảng. Đảm bảo tốt công tác hậu cần, tài chính cho nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, quân số khỏe đạt 98,8% trở lên. Giám sát thi công trụ sở khu đất mới. Đảm bảo vũ khí thiết bị khí tài cho các nhiệm vụ. Tham gia hội thao kỹ thuật cấp tỉnh phấn đấu đạt giải.

Bí thư Huyện ủy Vũ Minh Hiếu phát biểu.

          Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Vũ Minh Hiếu thông tin nhanh tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh, huyện trong thời gian qua; nhấn mạnh năm 2019 huyện tập trung thực hiện các nhiệm vụ quan trọng: Tổ chức chuỗi các hoạt động và Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện. Phấn đấu 2 xã Bình Định và Phú Lương đạt chuẩn NTM huyện đạt chuẩn NTM. Tập trung xây dựng khu xử lý chất thải rắn tập trung của huyện tại xã An Thịnh. Tích cực các hoạt động hưởng ứng chủ đề Bắc Ninh hành động vì môi trường trường sạch. Do vậy, Đảng ủy Quân sự huyện cần bám sát các nhiệm vụ để tổ chức thực hiện hiệu quả; tăng cường, nắm chắc tình hình ANCT trên địa bàn phối hợp với công an huyện đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện quan trọng của huyện. Quán triệt các văn bản của Đảng, chuẩn bị tốt Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Thực hiện tốt công tác tuyển quân. Thường xuyên chú trọng công tác xây dựng Đảng vững mạnh để lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ của đơn vị.

Xuân Cát, Đài PT Lương Tài