ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN THỨA LẦN THỨ XXIII NHIỆM KỲ 2020-2025

12/06/2020 14:14 Số lượt xem: 270

Trong 02 ngày 19 và 11/2020, Đảng bộ thị trấn Thứa trọng thể tổ chức Đại hội đảng bộ lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025.

(lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội)

         Dự và chỉ đạo Đại hội có Đồng chí Vũ Minh Hiếu: Tỉnh ủy viên, Bí thư  huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Nguyễn Đình Văn: Phó Bí thư thường trực huyện ủy; Đồng chí Lê Tuấn Hồng: Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí Ủy viên BTV huyện ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, các đồng chí trong tổ công tác của tỉnh, huyện, lãnh đạo thị trấn Thứa qua các thời kỳ cùng với 221 đảng viên tiêu biểu đại diện cho 581 đảng viên trong toàn đảng bộ đã về dự.

           Nhiệm kỳ 2015-2020 đảng bộ thị trấn Thứa đã tập trung lãnh chỉ đạo đạt nhiều kết quả quan trọng, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu mà Đại hội trước đã đề ra.  Thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,27%. Lĩnh vực văn hóa xã hội có bước phát triển. An ninh quốc phòng được giữ vững. Hằng năm số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 85%, đảng bộ luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

          Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thị trấn Thứa  đề ra các chỉ tiêu chủ yếu: Phấn đấu tỷ trọng cơ cấu kinh tế, tiểu thủ công nghiệp xây dựng cơ bản, kinh doanh dịch vụ đạt từ 80 đến 82%, nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản còn 15-20%. Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 75-80 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%. Có 85% số thôn đạt Làng văn hóa,  90 % số hộ được công nhận Gia đình văn hóa, 80-85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh.

           Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đồng chí Vũ Minh Hiếu: Tỉnh ủy viên, Bí thư  huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Thứa  đạt được trong nhiệm kỳ qua. Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm: Đảng bộ cần tập trung lãnh chỉ đạo công tác xây dựng đảng trên các mặt chính trị,tư tưởng, tổ chức và đạo đức; lãnh đạo xây dựng thị trấn theo hướng đô thị văn minh, hiện đại; Đẩy mạnh phát triển thương mại, các ngành nghề dịch vụ, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường. Quan tâm phát triển lĩnh vực văn hóa xã hội. Đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội địa phương. Xây dựng chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội vững mạnh.

           Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới, nhiệm kỳ 2020-2025;  Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Lương Tài lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025.

              Đại hội Đảng bộ thị trấn Thứa  khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp./.

 

PVD-Phòng VH&TT