ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN LƯƠNG TÀI LẦN THỨ XIX NHIỆM KỲ 2019-2024

26/04/2019 07:58 Số lượt xem: 145

Sáng ngày 25/4/2019, Phiên làm việc thứ hai của Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lương Tài lần thứ XIX nhiệm kỳ 2019-2024 đã diễn ra tại Trung tâm Văn hóa thể thao huyện.

Description: D:\tin bài\Năm 2019\tháng 4\Đại hội đại biểu MTTQ\a.JPG

(Văn nghệ chào mừng Đại hội)

      Về dự với Đại hội, ở tỉnh có đồng chí Đào Hồng Lan:Ủy viên dự khuyết trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy; Đồng chí Nguyễn Xuân Thu: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh, Đồng chí Nguyễn Đình Lợi- Tỉnh ủy viên- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh. Các lãnh đạo, cán bộ Ban Tổ chức tỉnh ủy, Ban Dân vận tỉnh ủy.

         Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố.

         Ở huyện có đồng chí Vũ Minh Hiếu: Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Nguyễn Đình Văn: Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Đồng chí Đoàn Văn Mạnh: Ủy viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện; Các đồng chí trong BTV huyện ủy, lãnh đạo HĐND-UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị của huyện;

       Các đồng chí Nguyên Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện ủy qua các thời kỳ; Các đồng chí Nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện qua các thời kỳ.

           Mẹ Việt Nam anh hùng: Nguyễn Thị Tam

        Cùng 206 đại biểu đại diện cho Khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện.

Description: D:\tin bài\Năm 2019\tháng 4\Đại hội đại biểu MTTQ\5.JPG

(Toàn cảnh Đại hội)

       Các đại biểu được nghe báo cáo tổng kết của Ủy ban MTTQ huyện Lương Tài lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2014-2019, Chương trình hành động của nhiệm kỳ 2019-2024.

Description: D:\tin bài\Năm 2019\tháng 4\Đại hội đại biểu MTTQ\b.JPG

(Đ/c Nguyễn Văn Long: Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019-2024 khai mạc Đại hội)

       Được sự hướng dẫn của Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền và các tổ chức thành viên, MTTQ các cấp trong huyện đã thực hiện tốt công tác tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 05 năm của huyện đạt 7,54%, thu nhập bình quân đầu người đạt 26,7 triệu/người/năm (2014) tăng lên 39,12 triệu/người/năm (2018). Tỷ lệ hộ nghèo từ 4,15% (2014) xuống còn 1,92% (2018). Đời sống nhân dân được cải thiện, các nhu cầu cơ bản về nhà ở, sinh hoạt, học tập, chăm sóc sức khỏe từng bước được đáp ứng và nâng cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, đấu tranhn chặn tội phạm và các tệ nạn xã hội có hiệu quả, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy. Trong sự phát triển chung về kinh tế-xã hội của huyện 5 năm qua có vai trò quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc, của các giai cấp, tầng lớp nhân dân trong huyện. Khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững mạnh, thành phần, cơ cấu, chất lượng các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên các ngành, đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực. Nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức thành viên có nhiều đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, lấy khu dân cư làm địa bàn trọng tâm để tổ chức các hoạt động, chú trọng xây dựng mô hình điểm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban công tác Mặt trận, sâu sát cơ sở, gần gũi nhân dân, tìm hiểu nguyện vọng, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Thường xuyên kiện toàn tổ chức MTTQ các cấp, Ban công tác Mặt trận có năng lực, trình độ. MTTQ huyện và các xã, thị trấn đã nhận thức được vai trò nhiệm vụ công tác Mặt trận trong thời kỳ mới, bám sát vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng và MTTQ cấp trên, xác định được nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo thực hiện. Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ huyện được thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen (năm 2014), được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng bằng khen,Ủy ban MTTQ các cấp được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng 86 kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc”, các cấp, các ngành tặng 42 bằng khen và 58 giấy khen các loại cho các tập thể, cá nhân. Từ năm 2014-2018, Ủy ban MTTQ huyện đều được Ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá thi đua xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, luôn xếp trong tốp đầu 8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

      Mục tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ tới:

        Phấn đấu tỷ lệ đoàn viên, hội viên của các tổ chức thành viên được kết nạp mới tăng từ 5-7%. Khối đại đoàn kết toàn dân mở rộng và tăng cường.

        MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền và MTTQ cấp trên;

      100% Ủy ban MTTQ các cấp thực hiện tốt công tác thông tin, phối hợp tuyên truyền, đảm bảo 100% Ban công tác Mặt trận, Ủy ban MTTQ cấp xã, Ủy ban MTTQ huyện có bản tỉn MTTQ Bắc Ninh và Báo Đại đoàn kết;

       Phấn đấu có trên 90% số hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, trên 90% khu dân cư đạt danh hiệu “Làng văn hóa”, trên 90% khu dân cư thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Tỷ lệ hỏa táng, điện táng hàng năm đạt trên 37%

      MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên và 100% khu dân cư tích cực tham gia bảo vệ môi trường, vận động nhân dân phân loại, xử lý rác thải ngay tại hộ gia đình.

       100% Khu dân cư tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân”18/11

        MTTQ các cấp trong huyện phấn đấu xây dựng mới hơn 18 mô hình trên các lĩnh vực

        MTTQ huyện và 100% MTTQ các xã, thị trấn thực hiện tốt Quy chế giám sát và phản biện xã hội

        Ủy ban MTTQ huyện hàng năm phấn đấu xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

         100% Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó có 20-25% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

        100% Ban công tác Mặt trận hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó có từ 20-25% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

        80% Ban TTND hoạt động có hiệu quả nhiệm vụ giám sát theo Luật Thanh tra và đảm nhận nhiệm vụ GSĐTCCĐ;

       100% các khu dân cư có nhóm nòng cốt về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

         100% MTTQ Việt Nam các cấp đạt và vượt chỉ tiêu vận động Quỹ “Vì người nghèo” hàng năm và hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nhà Đại đoàn kết

        Tham gia giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,6%.

Description: D:\tin bài\Năm 2019\tháng 4\Đại hội đại biểu MTTQ\11.JPG

(Đồng chí Nguyễn Đình Lợi- Tỉnh ủy viên- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại Đại hội)

      Phát biểu tại đại hội, Đồng chí Nguyễn Đình Lợi- Tỉnh ủy viên- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao những kết quả đã được được trong nhiệm kỳ vừa qua của Ủy ban MTTQ huyện Lương Tài. Qua theo dõi hoạt động của Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ huyện Lương Tài đã bám sát vào sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, thông qua các hoạt động đã thể hiện được vai trò của Ủy ban MTTQ trong việc chăm lo cho đời sống nhân dân, phát động các phong trào thi đua yêu nước… góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị-xã hội của địa phương.

Description: D:\tin bài\Năm 2019\tháng 4\Đại hội đại biểu MTTQ\c.JPG

(Đ/c Vũ Minh Hiếu: tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội)

        Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Vũ Minh Hiếu: tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị cần quan tâm đến một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:

       Cần quán triệt sâu sắc việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc và những nhiệm vụ trọng tâm đã được quy định trong luật MTTQ Việt Nam. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, chức năng và nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới.

       Cần mở rộng và đa dạng hóa  các hình thức tập hợp nhân dân, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp theo hướng thiết thực, cụ thể, rõ người, rõ việc và theo phương châm mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, xây dựng ban công tác Mặt trận vững mạnh; tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh kịp thời với cấp ủy, chính quyền để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, từ đó tạo sự đoàn kết,đồng thuận, thống nhất cao trong xã hội. Thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội. Tổ chức tốt công tác hiệp thương giới thiệu để nhân dân bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, bầu cử trưởng thôn…đồng thời tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri nhằm đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Thực hiện quy chế dân chủ gắn với phát triển kinh tế-xã hội. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

        Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tỉnh và huyện phát động. Tăng cường phối hợp với các tổ chức thành viên lồng ghép các phong trào yêu nước vào các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tiếp tục vận động nhân dân tham gia ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững…

        MTTQ phải thể hiện vai trò là trung tâm, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Là đầu mối tập hợp các tổ chức thành viên, bám sát chức năng, nhiệm vụ, chủ động, sáng tạo đề xuất với cấp ủy Đảng  cùng cấp triển khai có hiệu quả. Chú trọng công tác bồi dưỡng cán bộ làm công tác mặt trận, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

        Ủy ban MTTQ huyện khóa mới cần triển khai sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội đề ra, xây dựng chương trình hành động, phát động phong trào thi đua cụ thể sát với tình hình thực tế, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Description: D:\tin bài\Năm 2019\tháng 4\Đại hội đại biểu MTTQ\12.JPG

(ra mắt ủy viên Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019-2024)

        Đại hội cũng ra mắt các ủy viên Ủy ban MTTQ lần thứ XIX nhiệm kỳ 2019-2024 và đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIII nhiệm kỳ 2019-2024.

Description: D:\tin bài\Năm 2019\tháng 4\Đại hội đại biểu MTTQ\11.JPG

(Khen thưởng tại Đại hội)

Nhân dịp này, Đại hội cũng đã trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho các cá nhân, tập thể đã có thành tích trong công tác xây dựng khôi đại đoàn kết dân tộc trong thời gian qua.

Một số hình ảnh tại đại hội:

Description: D:\tin bài\Năm 2019\tháng 4\Đại hội đại biểu MTTQ\10.JPG

(Các tầng lớp nhân dân tặng hoa Đại hội)

Description: D:\tin bài\Năm 2019\tháng 4\Đại hội đại biểu MTTQ\6.JPG

Description: D:\tin bài\Năm 2019\tháng 4\Đại hội đại biểu MTTQ\7.JPG

(lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội)

Description: D:\tin bài\Năm 2019\tháng 4\Đại hội đại biểu MTTQ\8.JPG

(lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội)

Description: D:\tin bài\Năm 2019\tháng 4\Đại hội đại biểu MTTQ\9.JPG

(lãnh đạo huyện tặng bức chướng có dòng chữ: Dân chủ- Đoàn kết- Phát triển)

PVD-Phòng VH&TT