Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc huyện Lương Tài lần thứ XIX nhiệm kỳ 2019-2024 (phiên làm việc thứ nhất)

25/04/2019 07:55 Số lượt xem: 243

Chiều ngày 24/4/2019, tại hội trường Trung tâm văn hóa thể thao huyện diễn ra Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Lương Tài lần thứ XIX nhiệm kỳ 2019-2024.

          Về dự với đại hội có đại biểu tỉnh Đồng chí Nguyễn Đình Lợi- Tỉnh ủy viên- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh, Đồng chí Lê Đức Kỳ- Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh, Đồng chí Nguyễn Văn Triển- Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh, Đồng chí Nguyễn Công Hùng- Phó Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận tỉnh ủy; Lãnh đạo Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố.

          Ở huyện, đồng chí Vũ Minh Hiếu: Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Nguyễn Đình Văn: Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Đ/c Nguyễn Thị Hà: Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Đoàn Văn Mạnh: Ủy viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện; Các đồng chí trong BTV huyện ủy, lãnh đạo HĐND-UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị của huyện; Cùng 206 đại biểu đại diện cho Khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện.

Description: D:\tin bài\Năm 2019\tháng 4\ngày 1\2.JPG

(Các đại biểu tham gia viếng tượng đài  và thắp hương cho các anh hùng liệt sỹ)

     Trước đó, các đại biểu đã thắp hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ của huyện đã hy sinh sương máu để bảo vệ Tổ quốc, quê hương.

Description: D:\tin bài\Năm 2019\tháng 4\ngày 1\5-1.JPG

(Toàn cảnh phiên làm việc thứ nhất)

        Tại đại hội các đại biểu được nghe nội quy đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Lương Tài lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019-2024; Quy chế làm việc Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Lương Tài lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019-2024; Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2014-2019; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội Đại biểu MTTQ huyện Lương Tài lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019-2024; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội Đại biểu MTTQ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam; Chương trình thi đua chào mừng thành công Đại hội Đại biểu MTTQ huyện Lương Tài lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019-2024; tiến tới Đại hội Đại biểu MTTQ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024;

Description: D:\tin bài\Năm 2019\tháng 4\ngày 1\6-1.JPG

(Đ/c Nguyễn Văn Long: Ủy viên BTV huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch ủy ban MTTQ huyện khóa XVIII báo cáo tại đại hội)

       Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban MTTQ huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Quy ước, hương ước của địa phương, cơ sở. Duy trì và thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động của Ủy ban MTTQ;  Chương trình phối hợp giữa MTTQ với chính quyền và các cơ quan liên quan nhằm góp phần củng cố, tăng cường, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân. Chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan liên làm tốt công tác quan tuyên truyền, vận động tới các tầng lớp nhân dân trong huyện. Thực hiện mở rộng các tổ chức thành viên,người tiêu biểu tham gia vào Ủy ban MTTQ các cấp… Tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Nhiệm vụ chủ yếu và xuyên suốt nhiệm kỳ qua là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” giai đoạn 2014-2015, từ năm 2016 đến nay là Cuộc vận đông “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, vận động toàn dân tham gia ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” thu được các kết quả tích cực. Các cuộc vận động, các phong tròa thi đua yêu nước đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao, có một số vượt sâu kế hoạch trên giao. Điển hình Chỉ tiêu về vận động toàn dân ủng hộ xây dựng quý “Vì người nghèo” trung bình nhiệm kỳ đạt và vượt 228,4%, Chỉ tiêu về xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo,  trong nhiệm kỳ đã sửa chữa và xây mới được 435 ngôi nhà với kinh phí hỗ trợ 18.917 tỷ đồng. Có 11/13 xã được công nhận nông thôn mới, phấn đấu năm 2019, 02 xã còn lại được công nhận nông thôn mới, huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019.

        Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức chính trị-xã hội đã xây dựng và ban hành tổng thể 08 kế hoạch, chương trình giám sát và phản biện xã hội; đã tổ chức 18 cuộc giám sát trên địa bàn huyện. Chủ trì tổ chức các hội nghị hiệp thương, giới thiệu nhân sự, bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức hội nghị hiệp thương cử Hội thẩm nhân dân cấp huyện. Tăng cường đổi về phương thức hoạt động, coi trọng xây dựng mô hình điểm và tổng kết nhân rộng các mô hình đến đông đảo các tầng lớp nhân dân quan tâm thực hiện.

         Ban Thường trực Ủy ban MTTQ đã duy trì thực hiện tốt quy chế làm việc và điều hành thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận đạt được kết quả cao, trong đó luôn thực hiện nghiêm nguyên tắc hiệp thương dân chủ, thường xuyên giữ mối quan hệ công tác với Huyện ủy, HĐND, UBND, các tổ chức thành viên và các cơ quan có liên quan để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Ủy ban MTTQ tỉnh và Thường trực Huyện ủy giao cho.

Description: D:\tin bài\Năm 2019\tháng 4\ngày 1\7-1.JPG

(Các đại biểu tham luận tại Đại hội)

       Đại hội cũng tiến hành thảo luận để làm rõ và góp ý vào trong bản báo cáo của Ủy ban MTTQ huyện, đồng thời đóng góp những kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

         Đại hội đã tiến hành hiệp thương cử Ủy ban MTTQ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2019-2024 với 58 ủy viên (tăng 03 người so với nhiệm kỳ XVIII) với 100% ý kiến đồng ý. Đồng thời hiệp thương cử 31 đại biểu đi dự Đại hội MTTQ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

         Tại khóa họp thứ nhất của Ủy ban MTTQ khóa XIX nhiệm kỳ 2019-2024, các đại biểu đã thống nhất, hiệp thương đề cử chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ khóa XIX nhiệm kỳ 2019-2024. Đó là: Đồng chí Nguyễn Văn Long: Ủy viên BTV huyện ủy, Trưởng ban Dân vận huyện ủy tiếp tục giữ chức vụ: Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ XIX, nhiệm kỳ 2019-2024 (100% số phiếu), Đ/c Nguyễn Xuân Giá giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ XIX, nhiệm kỳ 2019-2024(100% số phiếu); Đồng chí Nguyễn Thị Lâm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ XIX, nhiệm kỳ 2019-2024(100% số phiếu);

     Phiên làm việc thứ 2 của Đại hội sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 25/4/2019.

PVD: Phòng VH&TT