Danh sách đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

31/12/2015 03:46 Số lượt xem: 89
Danh sách đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

1. Ông Lê Tuấn Hồng: Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy; 

2. Ông Đoàn Văn Mạnh: UVBTVHU,Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy;

3. Ông Bá Đình Sơn: UVBTVHU, trưởng ban Tổ chức HU, Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện;

4. Ông Nguyễn Đình Văn: UVBTVHU, Phó Bí thư thường trực huyện ủy;

5. Ông Phạm Thanh Hải: Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

6. Ông Nguyễn Văn Thịnh: UVBTVHU, trưởng Công an huyện

7. Ông Trần Hải Ninh: UVBTVHU, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện

8. Ông Phạm Thanh Hải: Huyện ủy viên, Phó chủ tịch TT UBND huyện

9. Ông Trần Văn Cúc: UV BTV HU, Chủ nhiệm UBKT huyện.

10. Ông Trần Xuân Nhiên: Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện

11. Ông Trần Quốc Hoàn: Huyện ủy viên, Trưởng phòng GD&ĐT huyện

12. Ông Hoàng Văn Trường: Ủy viên BTV, Phó chủ tịch TTHĐND huyện

13. Ông Nguyễn Văn Long: UV BTV huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ huyện;

14. Bà Nguyễn Thị Trang: Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện

15. Bà Đỗ Thị Hoa: Huyện ủy viên, Phó chủ nhiệm UBKT huyện

16.  Ông Nguyễn Văn Loan: Huyên ủy viên, Bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND xã Trung Kênh

17. Ông Đỗ Hải Long: Huyên ủy viên,  Bí thư đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã Lâm Thao

18.Bà Nguyễn Thị Thanh Hà: Phó trưởng ban kinh tế xã hội HĐND huyện

19. Ông Nguyễn Văn Tuyên: Bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND xã Lai Hạ

20. Ông Đoàn Hữu Dũng: phó bí thư thường trực Đảng ủy thị trấn Thứa.

21. Ông Nguyễn Văn Dĩ: phó bí thư thường trực Đảng ủy xã An Thịnh.

22. Ông Vũ Quang Thắng: phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Bình Định.

23. Ông Nguyễn Đăng Thế: Phó chủ tịch UBND xã Phú Hòa

24. Bà Trần Thị Hằng: chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Trừng Xá

25. Bà Đinh Thị Hồng: Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Trung Chính

26. Bà Nguyễn Thị Lừng: Cán bộ tư pháp-hộ tịch xã Minh Tân

27. Ông Đặng Thế Muôn: Cán bộ Văn hóa-xã hội xã Mỹ Hương

28. Bà Trương Thị Thoa: Cán bộ văn phòng-thống kê xã Phú Lương

29. Ông Trần Văn Khánh: Trưởng đài phát thanh xã An Thịnh

Huyện Lương Tài
Nguồn: BBN

Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy