Danh sách đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

31/12/2015 03:46 Số lượt xem: 52
Danh sách đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

1.Ông Phùng Đức Chiến: Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch HĐND huyện

2. Ông Đoàn Văn Mạnh: UVBTVHU,Chủ tịch ủy ban MTTQ; Phó chủ tịch HĐND huyện;

3. Ông Bá Đình Sơn: UVBTVHU, trưởng ban dân vận HU, Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện;

4. Ông Nguyễn Đình Văn: UVBTVHU, Trưởng ban tổ chức HU; Trưởng ban kinh tế HĐND huyện;

5. Bà Nguyễn Thị Hà: Phó bí thư, thường trực HU; 

6. Ông Vũ Minh Hiếu: phó bí thư Hu, Chủ tịch UBND huyện

7. Ông Trịnh Đắc Vũ: UVBTVHU, trưởng Công an huyện

8. Ông Đỗ Danh Tiến: UVBTVHU, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện

9. Ông Phạm Thanh Hải: Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện

10. Ông Trần Văn Cúc: Huyện ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân huyện

11. Ông Trần Xuân Nhiên: Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ huyện

12. Ông Trần Trọng Hoàn (Trần Quốc Hoàn): Huyện ủy viên, Trưởng phòng GD&ĐT huyện

13. Ông Hoàng Văn Trường: Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện.

14. Ông Nguyễn Văn Long: Huyện ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

15. Bà Nguyễn Thị Trang: Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện

16. Bà Đỗ Thị Hoa: Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn

17.  Ông Nguyễn Văn Loan: Huyên ủy viên, Bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND xã Trung Kênh

18. Ông Nguyễn Văn Dần: Huyên ủy viên, Phó Bí thư đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã Quảng Phú

19. Ông Đỗ Hải Long: Huyên ủy viên, Phó Bí thư đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã Lâm Thao

20.Bà Nguyễn Thị Thanh Hà: Phó trưởng đài phát thanh huyện, Phó trưởng ban kinh tế xã hội HĐND huyện

21. Ông Nguyễn Văn Tuyên: Bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND xã Lai Hạ

22. Ông Đoàn Hữu Dũng: phó bí thư thường trực Đảng ủy thị trấn Thứa.

23. Ông Nguyễn Văn Dĩ: phó bí thư thường trực Đảng ủy xã An Thịnh.

24. Ông Vũ Quang Thắng: phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Bình Định.

25. Ông Nguyễn Đăng Thế: Phó chủ tịch UBND xã Phú Hòa

26. Bà Trần Thị Hằng: chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Trừng Xá

27. Bà Đinh Thị Hồng: Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Trung Chính

28. Bà Nguyễn Thị Lừng: Cán bộ tư pháp-hộ tịch xã Minh Tân

29. Ông Đặng Thế Muôn: Cán bộ Văn hóa-xã hội xã Mỹ Hương

30. Bà Trương Thị Thoa: Cán bộ văn phòng-thống kê xã Phú Lương

31. Ông Trần Văn Khánh: Trưởng đài phát thanh xã An Thịnh

Huyện Lương Tài
Nguồn: BBN

Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy