Đoàn cán bộ Học viện Chính trị khu vực I làm việc tại Bắc Ninh

08/05/2015 06:45 Số lượt xem: 3866
Ngày 7-5, Đoàn cán bộ Học viện Chính trị khu vực I do đồng chí Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn đến khảo sát thực tế và làm việc với tỉnh Bắc Ninh.
Ngày 7-5, Đoàn cán bộ Học viện Chính trị khu vực I do đồng chí Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn đến khảo sát thực tế và làm việc với tỉnh Bắc Ninh.

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi làm việc, Đoàn được nghe tỉnh báo cáo đánh giá về công tác cải cách thể chế, thu hút đầu tư nước ngoài, đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nguồn nhân lực. Trong đó, nêu rõ: Những năm qua, Bắc Ninh đẩy mạnh thực hiện cải cách thể chế hành chính, tăng cường đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Hiện, toàn tỉnh có 12/17 sở, ngành, 8/8 huyện, thị xã, thành phố, 126/126 xã, phưởng, thị trấn thực hiện cơ chế “Một cửa”; có 5/17 sở, ngành, 8/8 huyện, thị xã, thành phố, 58/126 xã, phường, tại trấn thực hiện cơ chế “Một cửa liên thông hiện đại”; 61 cơ quan, đơn vị áp dụng thực hiện việc quản lý, điều hành theo tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam ISO 9001:2008.
 

Đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn cán bộ Học viện Chính trị khu vực I.

 
 

Bắc Ninh thực hiện triển khai các hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh theo hướng thông thoáng, minh bạch và hấp dẫn các nhà đầu tư, đưa khu vực kinh tế đầu tư nước ngoài của tỉnh trở thành bộ phận quan trọng của nền kinh tế, góp phần tích cực tăng trưởng GDP, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giá trị sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, thu ngân sách của tỉnh, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Về công tác phát triển nguồn nhân lực, Bắc Ninh thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển với mục tiêu phát triển nhân lực đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng trên cả ba yếu tố cơ bản: sức khỏe, kỹ năng nghề, đạo đức và cơ cấu hợp lý đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh…

Trên cơ sở nội dung báo cáo và nghiên cứu thực tiễn tại cơ sở, Đoàn có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận làm rõ các nội dung cần tìm hiểu, nghiên cứu.

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I cảm ơn sự đón tiếp, làm việc và tạo điều kiện của tỉnh để Đoàn đi nghiên cứu, khảo sát thực tiễn tại cơ sở, góp phần bổ sung nhiều tư liệu phục vụ công tác nghiên cứu và giảng dạy của Học viện. Sau buổi làm việc này, Đoàn tiếp tục phối hợp với tỉnh để có những hình thức nghiên cứu, trao đổi khác nhằm khai thác nhiều thông tin về nội dung trên.

Đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh  ghi nhận sự quan tâm, giúp đỡ đào tạo nhiều đội ngũ cán bộ cho Bắc Ninh, mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự phối hợp của Học viện trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm đáp ứng tốt yêu cầu trong giai đoạn mới. Đồng thời, trên cơ sở các nội dung nghiên cứu của Đoàn, những vẫn đề còn băn khoăn của tỉnh, mong muốn Đoàn có nhiều tham góp với Chính phủ để sửa đổi cho phù hợp với tình hình chung của đất nước.

Trước đó, Đoàn đến thăm, khảo sát thực tiễn tại Công ty TNHH Sam sung Việt Nam(KCN Yên Phong).