Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Bắc Ninh

08/05/2015 06:38 Số lượt xem: 4103
Ngày 7-5, Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự Đại hội có 100 đại biểu đại diện cho gần 1.000 hội viên trong toàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chúc mừng Đại hội.
Ngày 7-5, Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự Đại hội có 100 đại biểu đại diện cho gần 1.000 hội viên trong toàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chúc mừng Đại hội.
Đại hội tập trung đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2008-2015, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội và bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 15 ủy viên.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích.
 
 
 

Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Bắc Ninh đi vào hoạt động chính thức từ năm 2008. Đến nay, Hội thành lập được 5 Hội trực thuộc, tập hợp được 985 hội viên từng là bộ đội tình nguyện, chuyên gia giúp nước bạn Lào. Nhiệm kỳ qua, Hội tham gia hiệu quả vào công tác đối ngoại nhân dân, đối ngoại Việt Nam-Lào bằng các hoạt động giáo dục truyền thống, tổ chức đi thăm chiến trường xưa, kết nối doanh nhân người Bắc Ninh làm kinh tế tại nước bạn Lào, công tác nghĩa tình đồng đội. Hội viên của Hội tham gia tìm kiếm, quy tập được 37 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại đất bạn Lào đưa về quê hương…

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội xác định: Phát huy truyền thống quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, xây dựng Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Bắc Ninh vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh trong tình hình mới, xây dựng Bắc Ninh phát triển, văn minh, giàu đẹp.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, thành tích của Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Bắc Ninh trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tiếp theo, Hội cần sớm có giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ II. Trong đó chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của hội viên; tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về mối quan hệ truyền thống đặc biệt Việt Nam-Lào; thúc đẩy và tiến hành thường xuyên các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp để thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của Hội, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể khác góp phần tích cực xây dựng Đảng, chính quyền, đóng góp thiết thực cho quá trình phát triển của tỉnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể, cá nhân; Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Bắc Ninh tặng Giấy khen cho 29 tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác Hội.

B.A