Cơ quan ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
CÁC SỞ BAN NGÀNH
HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 43367
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
896/UBND-KTTH
Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình triển khai cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu đến cuối năm 2018Kinh tế - Tổng hợp19/03/2019
895/UBND-KTTH
Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủKinh tế - Tổng hợp19/03/2019
894/UBND-KTTH
Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc mạnh việc thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019Kinh tế - Tổng hợp19/03/2019
893/UBND-XDCB
Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị trấn Chờ và phụ cận, huyện Yên Phong đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050Xây dựng cơ bản19/03/2019
892/UBND-XDCB
Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc gia hạn thời gian thực hiện gói thầu số 3, dự án ĐTXD trường tiểu học Đình Bảng 2, thị xã Từ Sơn.Xây dựng cơ bản19/03/2019
891/UBND-XDCB
Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc trả lời đơn của công dân Nguyễn Thành An (đại diện các hộ dân khu Bồ Sơn, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh)Thanh tra19/03/2019
890/UBND-XDCB
Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc dự án của Công ty TNHH dược phẩm và thiết bị y tế Quang TrungXây dựng cơ bản19/03/2019
888/UBND-XDCB
Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc dự án của Công ty thép Thảo ChúcXây dựng cơ bản19/03/2019
887/UBND-KTTH
Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KTXH Quý I/2019Kinh tế - Tổng hợp19/03/2019
886/UBND-KTTH
Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tình hình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước năm 2018Kinh tế - Tổng hợp19/03/2019
885/UBND-KTTH
Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA Quý IV/2018Kinh tế - Tổng hợp19/03/2019
884/UBND-KTTH
Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổng kết 02 năm thực hiện Quyết định số 707/QĐ-TTgKinh tế - Tổng hợp19/03/2019
883/UBND-KTTH
Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tham gia ý kiến dự thảo Chỉ thị tăng cường sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các doanh nghiệpKinh tế - Tổng hợp19/03/2019
882/UBND-KTTH
Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tham gia ý kiến dự thảo Nghị địnhKinh tế - Tổng hợp19/03/2019
881/UBND-KGVX
Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết đơn của ông Nguyễn Duy TuânThanh tra19/03/2019
880/UBND-KTTH
Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cấp xe ô tô đã qua sử dụng phục vụ công tácKinh tế - Tổng hợp19/03/2019
879/UBND-KTTH
Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phíKinh tế - Tổng hợp18/03/2019
878/UBND-KTTH
Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-TW về kinh tế tập thểKinh tế - Tổng hợp18/03/2019
877/UBND-XDCB
Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xem xét đề nghị của Công an tỉnh Bắc Ninh về việc thực hiện dự án ĐTXD trụ sở Công an phường Vân Dương.Xây dựng cơ bản18/03/2019
876/UBND-TNMT
Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc báo cáo phục vụ Đoàn giám sát "Việc ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về BVMT đối với ngành công nghiệp năng lượng, vật liệu xây dựng và chế biến thực phẩm"Tài nguyên-Môi trường18/03/2019
875/UBND-TNMT
Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giới thiệu đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2019Tài nguyên-Môi trường18/03/2019
874/UBND-TNMT
Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của các đơn vị Quân đội đóng trên địa bàn tỉnh Bắc NinhKinh tế - Tổng hợp18/03/2019
873/UBND-XDCB
Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025Công nghệ-Thông tin-Truyền thông18/03/2019
872/UBND-XDCB
Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tình hình triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nướcCông nghệ-Thông tin-Truyền thông18/03/2019
871/UBND-XDCB
Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TWCông nghệ-Thông tin-Truyền thông18/03/2019
Số dòng / trangTrang 1/1735|<<12345>>|