Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX

26/02/2020 14:16 Số lượt xem: 1259

(BNP) - Sáng 26/2, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tổ chức Hội nghị lần thứ 30 để tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chính trị (lần 8) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
 
Đến nay, dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã trải qua 7 lần lấy ý kiến tham gia đóng góp. Đặc biệt tại Hội nghị Tiểu ban Văn kiện và Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa qua đã tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung nhiều nội dung cơ bản về các lĩnh vực: Công tác nội chính, thanh tra, tư pháp, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh; y tế, giáo dục…
 
Tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí, đánh giá cao nội dung dự thảo Báo cáo Chính trị được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện các thành tựu đạt được và nghiêm túc, thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế. Đồng thời, tham gia đóng góp ý kiến tập trung vào một số nội dung chủ yếu như: bổ sung thêm các kết quả, thành tích nổi bật của ngành Giáo dục thời gian gần đây, việc chuyển đổi HTX theo Luật HTX 2012; xem xét lại các chỉ tiêu phấn đấu nhiệm kỳ 2020-2025 cho phù hợp với tốc độ phát triển chung của tỉnh, đất nước; có định hướng riêng, phù hợp cho phát triển công nghiệp tại các huyện Lương Tài, Gia Bình; các giải pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn tới, nhất là trồng cây xanh, bảo vệ mặt nước ao hồ…
 
Hội nghị cũng tham gia ý kiến vào Báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm, thiết thực vào dự thảo Báo cáo của các đại biểu, đồng thời, giao Tiểu ban Văn kiện nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý trực tiếp tại Hội nghị cũng như ý kiến bằng văn bản để bổ sung vào Báo cáo theo hướng có chọn lọc.
 
Trong đó, các kết quả, chỉ tiêu phải đảm bảo tính khách quan, “không tô hồng thành tích”, đánh giá đúng quyết tâm chính trị, sự lãnh đạo của Đảng, đóng góp của các tầng lớp nhân dân. Phần phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ tới đặt ra phải đảm bảo tính khả thi, quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu. Các cơ quan chức năng có giải pháp phù hợp thu hút công nghiệp tại các huyện thuần nông, tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
 
Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục nghiên cứu, đóng góp các ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chính trị trong thời gian tới. Tiểu ban Văn kiện tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin ý kiến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các Bộ, ban, ngành Trung ương, các đồng chí lãnh đạo là con em quê hương Bắc Ninh vào dự thảo Báo cáo; đồng thời, gửi dự thảo Báo cáo cho Đảng bộ cấp huyện tham gia đóng góp ý kiến và lấy ý kiến góp ý của nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng trong tháng 4-5/2020. Trên cơ sở đó, tổng hợp các ý kiến góp ý hoàn thiện Báo cáo để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét.

Đối với Báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, Bí thư Tỉnh ủy giao Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến cùng Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Trung ương.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các Sở, ban, ngành địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong năm 2020, đồng thời, bổ sung kịp thời những nhiệm vụ mới, trong đó trọng tâm là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với quyết tâm không để dịch bệnh xuất hiện trên địa bàn; giao ngành Y tế tham mưu, đề xuất các giải pháp, bố trí đủ nguồn lực để phòng, chống dịch hiệu quả; 
đảm bảo an toàn cho cho học sinh khi đi học trở lại; triển khai các biện pháp ngăn chặn, khống chế dịch cúm gia cầm. 

Cùng với đó, tập trung mọi giải pháp khôi phục kinh tế; đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, thu hút đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu tăng trưởng của tỉnh; trước mắt tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Xuân đạt kết quả cao nhất.
 
Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp, ngành, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết của tỉnh về nghiêm cấm đánh bắt thủy sản bằng xung điện, khai thác cát sỏi trái phép; san lấp mặt nước, ao hồ; chặt cây xanh; vi phạm Luật Đê điều và Nghị định 100/2019/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt…
 
Tiếp tục rà soát, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, tạo sự ổn định phục vụ thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
S.T