Cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư cho 30 dự án FDI

26/02/2020 16:00 Số lượt xem: 316

(BNP) - Tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/01/2020, toàn tỉnh đã cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư cho 30 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 57,3 triệu USD; so với cùng tháng năm trước, tăng 66,7% về số dự án và tăng 2,2% về số vốn đăng ký.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang tiếp và làm việc với Công ty Hyosung TNS (Hàn Quốc) về tìm hiểu đầu tư tại tỉnh.

Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 1.542 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép đầu tư (còn hiệu lực), tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh là 19,06 tỷ USD.
 
Năm 2020, Bắc Ninh tiếp tục tập trung thu hút đầu tư theo tiêu chí “2 ít, 3 cao”: sử dụng ít đất, ít lao động; suất vốn đầu tư cao, đóng góp ngân sách cao và hàm lượng công nghệ cao. Trong đó, tập trung ưu tiên thu hút vào các ngành công nghiệp công nghệ cao, hiện đại và thân thiện với môi trường, như: điện tử, viễn thông, cơ điện tử, hóa dược, thiết bị y tế...
 
Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo tập trung giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp mới, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ theo quy hoạch; hình thành các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến, thu hút đầu tư...
M.H