Chuyên mục Chuyên mục

(BNP) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường vừa ký ban hành Quyết định số 525/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Trung Nghĩa - Đông Thọ (huyện Yên Phong).