Chuyên mục Chuyên mục

(BNP) - Phó Chủ tịch Thường trực, phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường vừa ký ban hành các Quyết định thành lập Cụm công nghiệp (CCN) hỗ trợ Cách Bi (huyện Quế Võ) và CCN hỗ trợ Tân Chi 2 (huyện Tiên Du).