Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 93
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
23/BC-TCKH
BÁO CÁO: Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý III năm 2018Kinh tế - Tổng hợp08/10/2018
933/CV-UBND
V/v tổ chức Ngày hội Môi trường hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2018Tài nguyên-Môi trường20/09/2018
13/CĐ-BCH
Công điện: Số 13/CĐ-BCH , hồi 10 giờ 00 ngày 14 tháng 9 năm 2018Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn14/09/2018
89/CV-TCKH
V/v đăng tải thông tin lựa chọn đơn vị đấu giá QSD đất trên trang thông tin điện tửLĩnh vực khác13/09/2018
01/CĐ-
Công điện: BCH PCTT&TKCN huyện Thuận ThànhNông nghiệp và Phát triển Nông thôn15/08/2018
193/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH: Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017Kinh tế - Tổng hợp20/07/2018
14/BC-TCKH
Báo cáo : Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý II năm 2018Kinh tế - Tổng hợp13/07/2018
11/2018/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH: Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Thuận ThànhLĩnh vực khác08/06/2018
10/2018/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH: Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Thuận ThànhLĩnh vực khác08/06/2018
09/2018/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH: Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thuận ThànhLĩnh vực khác08/06/2018
08/2018/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH: Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Thuận Thành08/06/2018
07/2018/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH: Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thuận ThànhLĩnh vực khác08/06/2018
06/2018/QĐ-UBN
QUYẾT ĐỊNH: Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Thuận ThànhLĩnh vực khác08/06/2018
05/2018/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH: Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hoá & Thông tin huyện Thuận ThànhLĩnh vực khác08/06/2018
04/2018/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH: Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thuận ThànhLĩnh vực khác08/06/2018
03/2018/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH: Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng tài nguyên và Môi Trường nông thôn huyện Thuận Thành08/06/2018
02/2018/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH: Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận ThànhLĩnh vực khác08/06/2018
806/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH: V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông , UBND cấp huyện tỉnh Bắc NinhLĩnh vực khác31/05/2018
30/KH-UBND
Kế hoạch: Thực hiện Công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 201820/04/2018
38/CV-TCKH
V/v công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I/201819/04/2018
28/KH-UBND
Kế hoạch: Thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn16/04/2018
04/Ctr-UBND
Chương trình công tác tháng 4 năm 201830/03/2018
109/QĐ-UBND
Quyết định: Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017Tư pháp25/01/2018
13/CV-BCĐ
V/v "Điều chỉnh thời gian tổ chức các môn thi Đại hội TDTT huyện lần thứ VIII"Văn hoá - Thể thao - Du lịch22/01/2018
03/TB-UBND
Thông báo: V/v điều chỉnh lịch tiếp dân năm 2018 của Chủ tịch UBND huyện19/01/2018
Số dòng / trangTrang 1/4|<<1234>>|