Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Thuận Thành

Dưới sự chỉ đạo của tỉnh ủy, UBND tỉnh, trong năm 2017, Đảng bộ và nhân dân huyện Thuận Thành đã nỗ lực khắc phục vượt qua khó khăn đạt và vượt nhiều mục tiêu quan trọng về phát triển kinh tế xã hội – đảm bảo an ninh quốc phòng. Tổng sản phẩm địa phương GRDP đạt gần 4.740 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 9,4%, tăng 0,1% so với năm 2016. Trong đó giá trị tăng trưởng khu vực nông, lâm, thủy sản giảm 0,17%%, khu vực công nghiệp xây dựng tăng 11,1%, khu vực dịch vụ tăng 11,1%. Cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch đúng hướng, khu vực nông, lâm thủy sản  chiếm 11,3%,  khu vực công nghiệp xây dựng chiếm 43,4%, dich vụ chiếm 45,3%.  Tổng giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt trên 6.272 tỷ đồng, tăng 12,3% so với năm 2016.

Thời tiết ngày 17/12/2017

Không lấy được dữ liệu từ server

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1495

Đã truy cập : 41723672