Thứ tư, ngày 25/11/2015

Chi bộ huyện ủy, kiểm điểm theo tinh thần NQ TW4

14h20 | 26/11/2012

Các hội nghị kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết trung ương 4 tại các chi Đảng bộ trực thuộc huyện ủy diễn ra dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, nghiêm túc, phát huy tinh thần trách nhiệm của cá nhân và tập thể, nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh. Các ý kiến phát biểu bảo đảm tính Đảng, cầu thị, trách nhiệm, không lợi dụng kiểm điểm để nói xấu đồng chí mình, các chi bộ đã tập trung kiểm điểm, làm rõ những tồn tại, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước địa phương, của ngành mình, phân tích làm rõ những ưu điểm, hạn chế, trách nhiệm của từng người trong điều hành nhiệm vụ được phân công, đồng thời tiếp thu những ý kiến đóng góp thẳng thắn, chân tình, trách nhiệm, từ đó đề ra những giải pháp, phương hướng sửa chữa, khắc phục trong thời gian tới.

                                022634980_4.jpg

                                9dbd92e02_2.bmp

                                be692f217_3.jpg

  • Đức Thanh

Các tin khác

SỐ LIỆU THỐNG KÊ

3,7% Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm 2014.
3.321 triệu đồng Tổng sản phẩm địa phương GRDP.
28,4 triệu đồng Thu nhập bình quân đầu người năm 2014.
2,28% Tỷ lệ hộ nghèo.