Thứ bảy, ngày 28/11/2015

Huyện uỷ Thuận Thành tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 15-CT/TW

10h27 | 19/06/2013

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 28/8/2002 của Ban bí thư trung ương Đảng (khóa IX) “về nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng và giáo dục truyền thống cách mạng”, huyện Thuận Thành luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của tỉnh ủy và các ban ngành có liên quan; Các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở đã nhận thức rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm đối với công tác sưu tầm tư liệu, biên soạn lịch sử đảng, từ đó đã triển khai thực hiện một cách chủ động, nghiêm túc, sáng tạo và hiệu quả. Công tác sưu tầm, biên soạn các ấn phẩm lịch sử được tiến hành bài bản, đúng quy trình, đảm bảo về chất lượng. Huyện ủy và nhiều cấp ủy cơ sở đã chú trọng việc mời các cộng tác viên có trình độ chuyên môn tham gia biên soạn; Trong quá trình triển khai biên soạn đã thực hiện tốt quy trình sưu tầm, xác minh tư liệu, viết bản thảo, tổ chức hội thảo nhiều lần; các bản thảo đều được ban tuyên giáo tỉnh ủy thẩm định trước khi xuất bản. Nhiều ấn phẩm có nội dung phong phú, hình thức đẹp đã được cán bộ, đảng viên, nhân dân đón đọc và được tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân qua hệ thống đài phát thanh huyện, đài truyền thanh các xã, thị trấn. Qua đó đã phát huy tích cực hiệu quả của công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng địa phương trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện.

Cũng tại hội nghị, huyện Thuận Thành đã triển khai kế hoạch kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21, nghị quyết đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc huyện ủy nhiệm kỳ 2010-2015; Hướng dẫn đề cương tự kiểm tra việc thực hiện nghị quyết TW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”./.

Hữu Ánh


       

Các tin khác

SỐ LIỆU THỐNG KÊ

3,7% Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm 2014.
3.321 triệu đồng Tổng sản phẩm địa phương GRDP.
28,4 triệu đồng Thu nhập bình quân đầu người năm 2014.
2,28% Tỷ lệ hộ nghèo.