Số điện thoại cần biết
Đơn vị Số điện thoại Email Website Địa chỉ
UBND xã Trí Quả triqua.tt@bacninh.gov.vn Trí Quả- Thuận Thành
UBND xã Ninh Xá ninhxa.tt@bacninh.gov.vn Ninh Xá- Thuận Thành
UBND xã Ngũ Thái nguthai.tt@bacninh.gov.vn Ngũ Thái- Thuận Thành
UBND Thị trấn Hồ thitranho.tt@bacninh.gov.vn Thị trấn Hồ- Thuận Thành
Phòng Lao động Thương binh& Xã hội pldtbxh.tt@bacninh.gov.vn Phố Mới- Thị trấn Hồ- Thuận Thành
UBND xã Nguyệt Đức nguyetduc.tt@bacninh.gov.vn Nguyệt Đức- Thuận Thành
UBND xã Đại Đồng Thành daidongthanh.tt@bacninh.gov.vn Đại Đồng Thành- Thuận Thành
UBND xã Đình Tổ dinhto.tt@bacninh.gov.vn Đình Tổ- Thuận Thành
UBND xã Song Hồ songho.tt@bacninh.gov.vn Song Hồ- Thuận Thành
UBND xã Nghĩa Đạo nghiadao.tt@bacninh.gov.vn Nghĩa Đạo- Thuận Thành
UBND xã Xuân Lâm xuanlam.tt@bacninh.gov.vn Xuân Lâm- Thuận Thành
UBND xã Hà Mãn haman.tt@bacninh.gov.vn Hà Mãn- Thuận Thành
UBND xã Hoài Thượng hoaithuong.tt@bacninh.gov.vn Hoài Thượng- Thuận Thành
UBND xã Trạm Lộ tramlo.tt@bacninh.gov.vn Trạm Lộ- Thuận Thành
UBND xã Gia Đông giadong.tt@bacninh.gov.vn Gia Đông - Thuận Thành
UBND xã Thanh Khương thanhkhuong.tt@bacninh.gov.vn Thanh Khương- Thuận Thành
UBND xã An Bình anbinh.tt@bacninh.gov.vn An Bình- Thuận Thành
UBND xã Mão Điền maodien.tt@bacninh.gov.vn Mão Điền- Thuận Thành
UBND xã Song Liễu songlieu.tt@bacninh.gov.vn Song Liễu- Thuận Thành
Trung tâm bồi dưỡng chính trị ttbdct.tt@bacninh.gov.vn Phố Mới- Thị trấn Hồ- Thuận Thành
Ban chỉ huy quân sự bchqs.tt@bacninh.gov.vn Phố Mới- Thị trấn Hồ- Thuận Thành
Đài phát thanh dpt.tt@bacninh.gov.vn Phố Mới- Thị trấn Hồ- Thuận Thành
Thanh tra huyện thanhtra.tt@bacninh.gov.vn Phố Mới- Thị trấn Hồ- Thuận Thành
Phòng y tế pyt.tt@bacninh.gov.vn Phố Mới- Thị trấn Hồ- Thuận Thành
Phòng nội vụ pnv.tt@bacninh.gov.vn Phố Mới- Thị trấn Hồ- Thuận Thành
Trung tâm y tế ttyt.tt@bacninh.gov.vn Phố Mới- Thị trấn Hồ- Thuận Thành
Trung tâm văn hóa thể thao ttvhtt.tt@bacninh.gov.vn Phố Mới- Thị trấn Hồ- Thuận Thành
Kho bạc nhà nước kbnn.tt@bacninh.gov.vn Phố Mới- Thị trấn Hồ- Thuận Thành
Phòng Tài nguyên& Môi trường ptnmt.tt@bacninh.gov.vn Phố Mới- Thị trấn Hồ- Thuận Thành
Phòng Tài chính& Kế hoạch ptckh.tt@bacninh.gov.vn Phố Mới- Thị trấn Hồ- Thuận Thành
TRường trung cấp nghề kinh tế kỹ thuật tcnktkt.tt@bacninh.gov.vn Phố Mới- Thị trấn Hồ- Thuận Thành
Bệnh viện đa khoa bvdk.tt@bacninh.gov.vn Phố Mới- Thị trấn Hồ- Thuận Thành
Ban quản lý các khu công nghiệp bqlckcn.tt@bacninh.gov.vn Phố Mới- Thị trấn Hồ- Thuận Thành
Ban quản lý dự án xây dựng bqldaxd.tt@bacninh.gov.vn Phố Mới- Thị trấn Hồ- Thuận Thành
Hội nông dân hnd.tt@bacninh.gov.vn Phố Mới- Thị trấn Hồ- Thuận Thành
Phòng Công thương pct.tt@bacninh.gov.vn Phố Mới- Thị trấn Hồ- Thuận Thành
Phòng nông nghiệp pnnptnt.tt@bacninh.gov.vn Phố Mới- Thị trấn Hồ- Thuận Thành
Ủy ban mặt trận tổ quốc ubmttq.tt@bacninh.gov.vn Phố Mới- Thị trấn Hồ- Thuận Thành
Huyện đoàn hd.tt@bacninh.gov.vn Phố Mới- Thị trấn Hồ- Thuận Thành
Hội liên hiệp phụ nữ hlhpn.tt@bacninh.gov.vn Phố Mới- Thị trấn Hồ- Thuận Thành
Ban dân vận bdv.tt@bacninh.gov.vn Phố Mới- Thị trấn Hồ- Thuận Thành
Chi cục Thống kê cctk.tt@bacninh.gov.vn Phố Mới- Thị trấn Hồ- Thuận Thành
Bảo hiểm xã hội bhxh.tt@bacninh.gov.vn Phố Mới- Thị trấn Hồ- Thuận Thành
Phòng giáo dục& Đào tạo pgddt.tt@bacninh.gov.vn Phố Mới- Thị trấn Hồ- Thuận Thành
Liên đoàn lao động ldld.tt@bacninh.gov.vn Phố Mới- Thị trấn Hồ- Thuận Thành
Hội cựu chiến binh hccb.tt@bacninh.gov.vn Phố Mới- Thị trấn Hồ- Thuận Thành
Ủy ban kiểm tra Huyện ủy ubkt.tt@bacninh.gov.vn Phố Mới- Thị trấn Hồ- Thuận Thành
Ban tuyên giáo Huyện ủy btghu.tt@bacninh.gov.vn Phố Mới- Thị trấn Hồ- Thuận Thành
Ban tổ chức Huyện ủy btchu.tt@bacninh.gov.vn Phố Mới- Thị trấn Hồ- Thuận Thành
Văn phòng Huyện ủy vphu.tt@bacninh.gov.vn Phố Mới- Thị trấn Hồ- Thuận Thành
Huyện Ủy Thuận Thành huyenuy.tt@bacninh.gov.vn Phố Mới- Thị trấn Hồ- Thuận Thành
Phòng Tư pháp ptp.tt@bacninh.gov.vn Thuận Thành- Bắc Ninh
Văn phòng UBND huyện Thuận Thành thuanthanh@bacninh.gov.vn Thuận Thành- Bắc Ninh
Phòng Văn hóa& Thông tin pvhtt.tt@bacninh.gov.vn Thuận Thành- Bắc Ninh
Người liên lạc 1 0988 888 888 nguoi1@gmail.com test1@gmail,com Bắc Ninh
Người liên lạc 2 0988 888 888 nguoi2@gmail.com test2@gmail,com Bắc Ninh
Người liên lạc 3 0988 888 888 nguoi3@gmail.com test3@gmail,com Bắc Ninh
Người liên lạc 4 0988 888 888 nguoi4@gmail.com test4@gmail,com Bắc Ninh
Người liên lạc 5 0988 888 888 nguoi5@gmail.com test5@gmail,com Bắc Ninh