Xã Song Hồ giữ vững các tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới

11/06/2018 08:18 Số lượt xem: 318

Xã Song Hồ đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014. Nhận thức rõ việc đạt chuẩn NTM đã khó, việc giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí lại càng khó hơn, những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Song Hồ đã và đang đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM.

Xác định rõ hoàn thành 19 tiêu chí đã khó, để giữ vững và nâng cao  chất lượng 19 tiêu chí còn khó khơn. Vì vậy ngay sau khi được công nhận xã nông thôn mới vào năm 2014, Ðảng bộ xã Song Hồ đã ban hành Nghị quyết chuyên đề bắt tay vào hoàn thiện nâng cao chất lượng, nhằm phát huy hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới, đáp ứng yêu cầu phát triển đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Để thực hiện điều đó, xã Song Hồ đã vận động đội ngũ cán bộ, Đảng viên gương mẫu đi đầu trong việc giữ vững các tiêu chí xây dựng NTM. Đồng thời phát huy tốt vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân thông qua việc vận động tuyên truyền nhân dân trong việc chung tay cùng cấp ủy, chính quyền giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn NTM. Đặc biệt đối với các tiêu chí có nhiều biến động, như tiêu chí về thu nhập, môi trường xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện thường xuyên, liên tục, cụ thể cho từng tiêu chí. Về thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, xã tiếp tục vận động nhân dân phát triển nghề phụ tạo việc làm tăng thu nhập cho lao động trong và ngoài xã. Chú trọng phát triển các loại hình kinh doanh dịch vụ, buôn bán, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi…. Đồng thời, hỗ trợ hộ nghèo vay vốn, có phương tiện và tư liệu sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững… Đến nay trong toàn xã chỉ còn 19 hộ, chiếm tỷ lệ 1,62%, thu nhập bình quân trên 42 triệu đồng/ người/ năm. Ngoài ra, môi trường cũng là một trong những tiêu chí được xã Song Hồ chú trọng duy trì thực hiện. Hiện xã vẫn duy trì tốt ngày tổng vệ sinh môi trường hàng tháng tại các thôn, tổ chức trồng hoa các tuyến đường chính và tại hộ gia đình, đảm bảo cảnh quang môi trường thông thoáng, xanh – sạch – đẹp. Duy trì tốt đội thu gom rác sinh hoạt hàng ngày của hộ gia đình tại các tuyến đường. Bên cạnh đó các tiêu chí còn lại, UBND xã đã phối hợp với MTTQ và các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện để khai thác tốt hiệu quả các tiêu chí NTM mang lại, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong xã.

Sau gần 5 năm được công nhận đạt chuẩn NTM, với quyết tâm cao Đảng bộ và nhân dân xã Song Hồ đã và đang giữ vững, nâng cao các tiêu chí đã đạt được. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày một nâng lên; tình hình ANCT – TTATXH được đảm bảo; chất lượng y tế, giáo dục…được nâng lên rõ rệt. Qua đó đã góp phần xây dựng xã Song Hồ giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa, vững mạnh về quốc phòng - an ninh.

Quốc Hoàn