Xã Ngũ Thái: Năng suất lúa xuân dự kiến đạt hơn 61 tạ/ha

04/06/2018 08:19 Số lượt xem: 224

Theo ông Nguyễn Hữu Anh - Phó Chủ tịch UBND xã Ngũ Thái, trên địa bàn xã năm nay gieo cấy 321 ha lúa xuân với các giống Kháng Dân, Bắc Thơm 7, Nếp 97, trong đó giống lúa chủ lực được địa phương đưa vào gieo cấy là giống lúa Kháng Dân chiếm hơn 60% tổng diện tích. Quy vùng được 2 vùng sản xuất lúa tập trung tại các thôn Tứ Cờ, Liễu Ngạn với tổng diện tích 10ha các giống Bắc Thơm, N97.

 Đến nay 100% diện tích lúa cấy đã trỗ bông và đang xuôi quả. Ban chỉ đạo sản xuất xã chỉ đạo cán bộ phụ trách nông nghiệp, khuyến nông, Hội Nông dân xã và Ban quản lý 5/5 thôn vận động bà con nông dân thường xuyên thăm đồng, theo dõi chặt chẽ tình hình sâu bệnh, đặc biệt chú ý các bệnh đạo ôn cổ bông, sâu đục thân 2 chấm, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh bạc lá để phòng trừ kịp thời, đảm bảo năng suất cao nhất trong vụ xuân. Cũng theo nhận định, năng suất lúa bình quân năm nay đạt khoảng 2,2 tạ/sào, bằng 61,1 tạ/ha. Dự kiến toàn xã sẽ thu hoạch lúa vụ xuân từ ngày 5/6 đến hết ngày 15/6 để kịp thời chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ mùa.

Huy Sơn