Vững tin bước vào giai đoạn phát triển mới

14/01/2021 14:41 Số lượt xem: 257

Nhiệm kỳ 2015-2020, Thuận Thành đã "về đích" với những thành tựu đáng tự hào, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội do Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đề ra. Mặc dù chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách, song những kết quả đã đạt được đang mở ra triển vọng tươi sáng với nhiều cơ hội mới, thế và lực mới để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện vững tin bước vào giai đoạn mới.

Nhìn lại chặng đường qua, bên cạnh những thuận lợi, Thuận Thành triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức. Đó là tình hình thế giới, trong nước có những diễn biến phức tạp, khó lường; dịch bệnh diễn biến phức tạp. Đặc biệt là đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng sâu rộng đến kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân… Song với tư tưởng chỉ đạo: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, tập trung hướng mạnh về cơ sở, tạo ra phong trào thi đua trong toàn Đảng, toàn dân, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra.

Với hơn 6.329 đảng viên, sinh hoạt tại 50 tổ chức cơ sở Đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xác định, việc tổ chức triển khai, cụ thể hóa nghị quyết phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ sẽ thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội được Huyện ủy quan tâm chỉ đạo, đã ban hành nhiều nghị quyết, nhiều chỉ thị và các kết luận, các chương trình hành động, kế hoạch để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết, với sự quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ huyện đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu.

Năm 2020, trên lĩnh vực kinh tế, Huyện ủy tập trung thực hiện sáu nhiệm vụ trọng tâm, ba đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; chỉ đạo triển khai nhiều cơ chế chính sách đột phá, phát huy lợi thế so sánh, năng lực cạnh tranh, tận dụng ưu thế của thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng. Mặc dù gặp khó khăn nhưng kinh tế của huyện vẫn tiếp tục phát triển. Quy mô GRDP (giá hiện hành) ước đạt trên 7 nghìn tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 4,3%, đạt 99,94% so với Nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 50,6 triệu đồng/năm, tăng 4,3% so với năm 2019. Thuận Thành trở thành cực tăng trưởng của vùng phía nam Tỉnh, đóng góp tích cực cho tăng trưởng chung của cả tỉnh.

Với quan điểm phát triển kinh tế là điều kiện để chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân. Do đó, lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư và phát triển đồng bộ. Giáo dục - đào tạo phát triển cả về quy mô và chất lượng. Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho nhân dân được chú trọng. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện tốt, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao; Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, được duy trì ổn định và ngày càng phát triển, đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân. Công tác quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

 Dấu ấn đậm nét năm qua, Thuận Thành đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện nông thôn mới, góp phần tạo sự phấn khởi và niềm tin lớn trong nhân dân . Hiện huyện tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Với những kết quả đạt được trong năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thuận Thành vinh dự được công nhận là đô thị loại IV, đây là tiền đề để huyện trở thành thị xã vào những năm đầu của nhiệm kỳ mới- nhiệm kỳ XXIII. Đó cũng chính là cơ sở, là tiền đề để Thuận Thành phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, vững chắc hơn trong giai đoạn tiếp theo.

Thành tựu của nhiệm kỳ qua, là thắng lợi của ý Đảng, lòng dân, khẳng định sự nỗ lực, cố gắng của toàn Đảng bộ và nhân dân trong huyện. Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, kịp thời có những chủ trương, giải pháp linh hoạt, quyết liệt. Cùng với đó là sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân trong huyện đã hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, giành được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, đưa Thuận Thành ngày càng phát triển.

Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, xây dựng huyện Thuận Thành phát triển bền vững, trở thành thị xã vào những năm đầu của nhiệm kỳ đại hội lần thứ XXIII.  Để đạt được các mục tiêu, nghị quyết đề ra, ngay từ đầu năm mới Tân sửu 2021 này, chúng ta phải tập trung cao độ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái lao động, sản xuất. Khai thác có hiệu quả tiềm năng, cơ hội mới; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính; tăng cường quản lý phát triển xã hội, tạo chuyển biến trên các lĩnh vực; tiếp tục thu hút, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao,  ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân. Giữ vững quốc phòng - an ninh; tăng cường đối ngoại và hội nhập quốc tế, đẩy mạnh liên kết vùng. Phấn đấu xây dựng huyện Thuận Thành phát triển bền vững, trở thành thị xã vào những năm tới theo hướng văn minh, hiện đại.

Hồng Thúy