Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thuận Thành khóa XVIII tổ chức hội nghị lần thứ 11, nhiệm kỳ 2014 - 2019

17/12/2018 08:27 Số lượt xem: 275

Ngày12/12/2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thuận Thành khóa XVIII tổ chức hội nghị lần thứ 11, nhiệm kỳ 2014 - 2019, đánh giá kết quả công tác mặt trận năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí lãnh đạo UBMTTQ tỉnh. Đồng chí Ngô Tân Phượng – TUV, Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng phó Bí thư – chủ tịch UBND huyện và các đồng chí ủy vien ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2014 - 2019

 

Trong năm 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thuận Thành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Bằng các nguồn quỹ đã hỗ trợ xây nhà cho 126 hộ người có công và 88 hộ xây nhà đại đoàn kết. Vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo được trên 1,2 tỷ đồng. Chỉ đạo tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn đân ở các thôn, khu phố. Phối hợp tổ chức 4 cuộc tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện với trên 640 đại biểu cử tri tham dự….trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trân Tổ quốc huyện tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; tổ chức các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tập trung vào những vấn đề nhân dân quan tâm, những vấn đề tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Tại hội nghị cũng triển khai một số nôi dung liên quan đến tổ chức Đại hội MTTQ các cấp trên địa bàn huyện; triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí lãnh đạo Ban thương trực ủy ban MTTQ huyện. Nhân dịp này UBMT TQ huyện đã trao kỷ niệm chương cho 8 đồng chí là ủy viên ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2014 – 2019 ./.

Quốc Hoàn