UBND huyện triển khai kế hoạch không mua hàng tại các điểm họp chợ bất hợp pháp

04/10/2017 10:14 Số lượt xem: 3466

Ngày 3/10/2017 UBND huyện Thuận Thành tổ chức hội nghị mở rộng đến toàn thể các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trường học, các cơ quan trực thuộc trung ương, tỉnh, đóng trên địa bàn để triển khai kế hoạch không mua hàng tại các điểm họp chợ bất hợp pháp vi phạm ATGT, mỹ quan đô thị. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, phó bí thư chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì hội nghị; dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Thị Liên phó bí thư TT huyện ủy; các đồng chí phó chủ tịch HĐND, UBND huyện; lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, cơ quan đơn vị thuộc huyện; cơ quan của trung ương, của tỉnh đóng trên địa bàn huyện.

 

Thực hiện sự chỉ đạo của huyện ủy, UBND huyện về việc giải tỏa lấn chiến vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT làm nơi bán hàng, kinh doanh tại các xã thị trấn trong huyện. Từ ngày 4/10-16/10 năm 2017 Thị Trấn Hồ huyện Thuận Thành tổ chức ra quân cưỡng chế giải tỏa các tụ điểm họp chợ bất hợp pháp, lấn chiếm, vỉa hè, lòng, nề đường, hành lang ATGT làm nơi bán hàng kinh doanh. Theo đó UBND Thị Trấn Hồ sẽ tổ chức cho các hộ tiểu thương có nhu cầu kinh doanh buôn bán tổ chức đăng ký vào 2 buôn bán tại 2 chợ đó là chợ Hồ và chợ Trung tâm huyện. Vì vậy UBND huyện Thuận Thành yêu cầu, cán bộ công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các ban ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị trường học đóng trên địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền vận động gia đình, người thân và nhân dân không mua bán hàng tại các điểm họp chợ bất hợp pháp, gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị, không đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. Sau giải tỏa UBND huyện giao cho Thị Trấn Hồ phối hợp với công an huyện tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm sát, đảm bảo ATGT tại các điểm họp chợ bất hợp pháp.

Đức Thanh