UBND huyện tổng kết công tác quân sự địa phương

09/01/2018 09:46 Số lượt xem: 3862

Ngày 8/1/2018 UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Tân Phượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thị Liên, Phó bí thư huyện ủy; đồng chí Nguyễn Xuân Đương, Phó chủ tịch TT UBND huyện; đồng chí Nguyễn Thanh Thịnh, Phó chủ tịch TT HĐND huyện; đồng chí Lê Văn Nho, Phó chủ tịch UBND huyện; các đồng chí thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, lãnh đạo các xã thị trấn và các đơn vị tự vệ trong huyện cũng về dự đông đủ.

Năm 2017, huyện Thuận Thành đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, hệ thống luật pháp của Nhà nước về công tác QS-QP địa phương một cách toàn diện. Thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng và huấn luyện, công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, công tác bồi dưỡng chính trị, chính sách hậu phương quân đội; Tổ chức thành công lễ giao nhận quân năm 2017, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao, làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công nhân nhập ngũ năm 2018, quản lý chặt chẽ nguồn lực lương dự bị động viên. Trong năm đã tổ chức huấn luyện cho trên 2.300 dân quân tự vệ nòng cốt; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; chi trả chế độ theo Quyết định số 62 và 49 của Thủ tướng Chính phủ cho 3075 trường hợp; tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 198 cán bộ thuộc đối tượng 3, đối tượng 4.

Năm 2018, UBND huyện  tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm Nghị quyết của Đảng, hệ thống luật pháp của nhà nước về công tác QS-QPĐP.  Ban chỉ huy Quân sự huyện, các ngành, đoàn thể và các địa phương hát huy tốt vai trò tham mưu cho Huyện ủy - UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ Qs-QPĐP. Chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh về mọi mặt; thực hiện kiểm tra sẵn sàng động viên, tuyển quân đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Giải quyết tốt chế độ chính sách theo đúng chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện chế độ chính sách đối với các đối tượng được hưởng theo quy định và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; đảm bảo tốt công tác hậu cần kỹ thuật, quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị, đảm bảo giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Đương, Phó chủ tịch TT UBND huyện đánh giá cao những kết quả lực lượng vũ trang huyện đạt được trong năm 2016; đồng thời cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Để giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương Đ/c Phó chủ tịch TT UBND huyện đề nghị, trong năm 2018 các cấp, các ngành, đặc biệt là Ban chỉ huy quân sự huyện tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác Quốc phòng địa phương; Duy trì và thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; xây dựng cơ quan quân sự nề nếp, chính quy; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức ngày hội giao quân đảm bảo trong trong, an toàn và hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng giáo dục Quốc phòng, an ninh. Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ””.

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân tiêu biểu đã được UBND tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, UBND huyện tặng bằng khen và giấy khen.

Đức Thanh