UBND huyện tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 4

24/04/2018 09:05 Số lượt xem: 372

Chiều ngày 16/4/2018 UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong tháng và triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 5. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, phó bí thư, chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội còn có lãnh đạo HĐND, UB MTTQ, lãnh đạo các cơ quan trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo sơ kết về sản xuất vụ xuân 2018; báo cáo tình hình hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp năm 2017 và vụ xuân 2018; báo cáo kết quả công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017; kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018. Năm 2017 mặc dù do ảnh hưởng của thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài, tuy nhiên do có sự chỉ đạo kịp thời của các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở hướng dẫn nông dân kịp thời che phủ nilon, chăm sóc mạ vì vậy không có diện tích mạ bị chết, đảm bảo đủ mạ gieo cấy 100% theo kế hoạch. Toàn huyện đã gieo cấy được 6.126,2ha lúa và cây màu vụ xuân, đạt 100,1% diện tích theo kế hoạch. Toàn huyện xây dựng được 32 vùng  sản xuất lúa tập trung với diện tích trên 5ha. Hiện nay toàn bộ diện tích lúa và cây màu đang sinh trưởng tốt. Về hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, năm 2017 tổng kinh phí đã hỗ trợ gần 5,7 tỷ đồng, đạt 113%, trong đó hỗ trợ phát triển trồng trọt là trên 1 tỷ đồng, hỗ trợ công tiêm phòng cho đàn vật nuôi là trên 601 triệu đồng….Trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 được triển khai thực hiện hiệu quả. BTV huyện ủy đã ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đọa của Đảng trong sản xuất nông nghiệp và phòng chống thiên tai. UBND huyện và UBND các xã, thị trấn kiện toàn ban chỉ huy và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Xây dựng kế hoạch, phương án sát với điều kiện cụ thể, thực tiễn, chuẩn bị vật tư, nhân lực, phương tiện đảm bảo theo chỉ tiêu được giao.  Năm 2018 huyện sẽ tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh vì vậy UBND huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn, các xã thị trấn căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ được phân công để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng phó bí thư, chủ tịch UBND huyện đã nghi nhận những kết quả tích cực đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời cũng nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như: Tiếp tục thực hiện hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc việc hỗ trợ cứng hóa nội đồng, diệt chuột…công khai các mức hỗ trợ, đối tượng thu hưởng hỗ trợ sản xuất nông nghiệp lên cổng thông tin điện tử, tại các xã thị trấn để thuận lợi cho mọi người tiếp cận. Về kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, Đ/c Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ngành chuyên môn, UBND xã Đại Đồng Thành căn cứ vào nhiệm vụ được giao để chủ động thực hiện có hiệu quả ./.

 
Quốc Hoàn