UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 5

20/05/2020 10:18 Số lượt xem: 161

Ngày 19/5/2020 UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5, đánh giá kết quả kinh tế xã hội tháng 5, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị; dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Thanh Thịnh, Phó chủ tịch TT HĐND huyện; đồng chí Lê Văn Nho, Phó chủ tịch UBND huyện; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện.

Về kết quả trên các lĩnh vực UBND huyện đã tập trung chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các cơ quan chuyên môn kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nhân dân tích cực chăm sóc toàn bộ diện tích gieo trồng vụ Xuân. Hiện nay các loại cây trồng sinh trưởng phát triển tốt. tập trung chỉ đạo công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, rà soát đánh giá hiệu quả các công trình thủy lợi, xây dựng các phương án chống lũ, úng năm 2020.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề án đề nghị công nhận huyện đạt tiêu chí đô thị loại 4, đồng thời thẩm định quy hoạch chi tiết khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã, An Bình, Gia Đông, Song Liễu …

Về lĩnh vực văn hóa, giáo dục trong thời gian qua, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị trường học chuẩn bị các điều kiện đón học sinh đi học trở lại. Từng bước lới lỏng dãn cách xã hội, đưa các hoạt động kinh doanh buôn bán từng bước trở lại bình thường, tuy nhiên vẫn chú trọng phòng chống dịch covid19. Trong tháng 5 đã hỗ trợ cho hơn 11 nghìn đối tượng, là người có công, thân nhân người có công, hộ nghèo, cận nghèo và bảo trợ xã hội bị ảnh hưởng do dịch covid19. Giữ gìn an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội.

Tại hội nghị các đại biểu cũng đã nghe và đóng góp ý kiến vào kế hoạch sản xuất vụ mùa 2020, đề án đặt tên đường tên phố đợt 1 năm 2020.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: hiện tại tình hình dịch bệnh đã ổn định cuộc sống đang dần trở lại bình thường. Đây là lúc cả huyện tiếp tụ tập trung vào phát triển kinh tế, sản xuất. Theo đó, các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn nông dân tiếp tục tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại lúa và các cây màu vụ Xuân theo đúng quy trình kỹ thuật. Đồng thời, hướng dẫn nhân dân thu hoạch nhanh gọn lúa và cây màu vụ Xuân, thu hoạch đến đâu làm đất ngay đến đó để gieo cấy lúa vụ Mùa trong khung thời vụ tốt nhất. Tập trung thực hiện mô hình sản xuất rau an toàn, gắn với củng cố hoạt động của các Hợp tác xã trên địa bàn huyện;Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, các xã, thị trấn tổ chức thực hiện có hiệu quả Phương án phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai và phương án phòng tránh lũ quét năm 2020. Thực hiện tốt nghị quyết số 42/ NĐ-CP ngày 9/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid19.

Đức Thanh