Tuyên truyền phổ biến hiến pháp 2013

04/11/2019 07:54 Số lượt xem: 88

Vừa qua, Sở tư pháp tỉnh, phối hợp với Phòng tư pháp huyện tổ chức tuyên truyền phổ biến hiến pháp năm 2013 cho cán bộ và nhân dân xã Nghĩa Đạo.

Theo kế hoạch đợt truyên truyền phổ biến hiến pháp năm 2013 đợt 2 này sẽ được tổ chức ở 3 xã Nghĩa Đạo, Ninh Xá, Gia Đông. Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo viên của Sở Tư pháp giới thiệu hai chuyên đề gồm: Những nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Luật Đất đai năm 2013 tập trung vào những nội dung chính, cơ bản gần gũi, thiết thực với đời sống của người dân và gắn với các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh và địa phương. Thông qua hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã giúp các đại biểu có thêm được những kiến thức pháp luật, nâng cao đời sống văn hóa pháp lý và bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật.

Đức Thanh