Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức hội nghị thông tin thời sự

19/08/2019 07:26 Số lượt xem: 52

Ngày 14/8/2019 Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức hội nghị thông tin thời sự. Đồng chí Vũ Đăng Hùng UVBTV, trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy, lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể của huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn, các đơn vị đóng trên địa bàn huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Vũ Đăng Hùng UVBTV – trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy trực tiếp thông tin tình hình thời sự về tình hình biển đông trong thời gian gần đây như: Qúa trình xây dựng và bảo vệ nhà giàn DK1, một số vấn đề liên quan đến bãi Tư Chính, quan điểm đấu tranh và định hướng tuyên truyền của chúng ta. Qua hội nghị thông tin thời sự giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt, báo cáo viên cập nhật kịp thời thông tin thời sự về tình hình Biển Đông, chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta. Từ đó có định hướng tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân địa phương về bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.

Quốc Hoàn