Tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

12/02/2018 08:23 Số lượt xem: 2515

Ngày 1/2/2018 huyện Thuận Thành tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Xuân Trung, Phó giám đốc Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh; Đồng chí Lê Văn Nho, Phó chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2017, Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư huyện Thuận Thành đã được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân, tạo chuyển biến về khôi phục, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao được thực hiện tốt; phong trào tập luyện TDTT của quần chúng nhân dân đã có bước phát triển. An ninh-Quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. 100% các xã trên địa bàn huyện đều đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới theo lộ trình, năm 2017 có 1 xã về đích nông thôn mới, số xã còn lại đạt bình quân 17,9 tiêu chí. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa được quan tâm, đi vào chiều sâu. Năm 2017 có 98/108 làng đạt danh hiệu làng văn hóa, trong đó có 30 làng đạt 3 năm liên tục, 119/147 cơ quan đạt danh hiệu cơ quan văn hóa, 37.509 hộ gia đình văn hóa. Ngời ra việc thực hiện nghị quyết 20,191 của HĐND tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, các hủ tục lạc hậu dần được loại bỏ, các đám cưới được tổ chức một cách trang trọng, văn minh, số đám tang thực hiện điện táng, hỏa táng đạt 34,2%, sự nghiệp y tế, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực.

Năm 2018 toàn huyện đề ra mục tiêu nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH ở cơ sở và các danh hiệu văn hóa, trong đó, tập trung vào nâng cao chất lượng danh hiệu cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Tiếp tục gắn phong trào TDDKXDĐSVH với phong trào “Toàn dân chung tay xây dựng NTM”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Với mục tiêu xây dựng gia đình văn hóa đạt 90%, khu dân cư văn hóa đạt 85-90%, 15 xã nông thôn mới,

Nhân dịp này các UBND huyện đã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

 

Đức Thanh