Tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết trung ương 3 khóa 8 Tổng kết 10 năm thực hiện pháp lệnh 34 Tổng kết 5 năm thực hiện xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

14/09/2017 14:29 Số lượt xem: 3118

Ngày 8/9/2017 huyện ủy tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết trung ương 3 khóa 8. Tổng kết 10 năm thực hiện pháp lệnh 34 của ủy ban thường vụ Quốc hội về thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở. Tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đồng chí Nguyễn Hữu Quất phó bí thư thường trực tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị; đồng chí Ngô Tân Phượng, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thị Liên phó BT TT huyện ủy; đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, phó bí thư, chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, HĐND, UBND huyện; trưởng các ban ngành đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn.

Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước”, công tác cán bộ của Đảng bộ huyện đã từng bước có chuyển biến tích cực, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ mới. Nội dung, phương pháp công tác cán bộ được thực hiện đảm bảo đúng quy định theo sự chỉ đạo của cấp trên, đồng thời có nhiều đổi mới phù hợp với tình hình thực tế của huyện và cơ sở. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính tị và của cán bộ, Đảng viên về vai trò của cán bộ và công tác cán bộ được nâng lên rõ rệt, không có tình trạng cục bộ, khép kín. Các khâu trong công tác cán bộ được triển khai đồng bộ và đạt nhiều kết quả. Công tác đánh giá cán bộ được thực hiện nề nếp đến từng cơ sở. Hàng năm có trên 90% cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện đồng bộ theo đúng quy định, đã khắc phục được tình trạng bị động, hẫng hụt do thiếu nguồn cán bộ kế cận. Công tác kiện toàn, sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng người, đúng việc. Công tác luân chuyển cán bộ đảm bảo theo yêu cầu chỉ đạo của tỉnh, đồng thời có hiệu quả tốt trong giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, để xem xét giao giữa các chức vụ công tác cao hơn.

Về nội dung thực hiện pháp lệnh 34 về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đến nay quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được mở rộng, kỷ cương pháp luật được tăng cường, nội quy, kỷ luật hành chính được thực hiện tốt hơn, qua đó tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, giải quyết ổn đinh tình hình nông thôn, đẩy mạnh phát riển kinh tế, tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp, bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, bầu cử Trưởng thôn, khu phố trong những nhiệm kỳ qua. Vận động cử tri tham gia các cuộc bầu cử đạt từ 98- 99,5%.

Về nội dung tổng kết 5 năm cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nay là cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, báo cáo tại hội nghị đã nêu rõ. Xác định phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có tác động động tích cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện đã thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng thiết chế văn hóa và chú trọng đến việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương. Đến nay 90% đường làng ngõ xóm được bê tông hóa, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, việc thực hiện chỉ thị 191,22 của HĐND tỉnh đã dần đi vào chiều sâu, tỷ lệ người chết đưa đi điện táng, hỏa táng đạt 37%, 90% thôn, khu phố có nhà văn hóa, hàng năm, năm 2016 có 92,5 gia đình đạt gia đình văn hóa, 89,8 thôn, khu phố đạt chuẩn thôn, khu phố văn hóa. Trong phong trào thi đua phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh... Nhiều thôn - khu phố đã thực sự khởi sắc, tạo tiền đề quan trọng cho việc đẩy nhanh lộ trình xây dựng nông thôn mới. Việc xây dựng nếp sống văn hóa mới được triển khai rộng khắp từ huyện đến cơ sở, đặc biệt là thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Nhiều công trình ra đời từ sự đóng góp tiền của, công sức của nhân dân, góp phần làm cho bức tranh nông thôn mới ngày càng khởi sắc.

Tại hội nghị, đã có 6 đại biểu tham luận về 3 nội dung của hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đánh giá những kết quả đạt được trong quá lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, đồng thời chỉ ra những nguyên nhân, tồn tại, hạn chế và biện pháp khắc phục.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Quất, phó bí thư thường trực tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà huyện nhà đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra những giải pháp cụ thể, sát thực trong thời gian tới để thực hiện tốt hơn nữa nghị quyết trung ương 3 khóa 8, pháp lệnh 34 của ủy ban thường vụ quốc hội cũng như cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Cũng tại hội nghị này các tập thể và cá nhân xuất sắc trong việc thực hiện nghị quyết trung ương 3 khóa 8 của bộ chính trị đã được huyện ủy biểu dương, khen thưởng.

Đức Thanh