Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM

11/09/2019 08:16 Số lượt xem: 97

Ngày 9/9/2019 huyện Thuận Thành tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở nông nghiệp phát triển nông thôn, văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thị Liên, Phó BT TT huyện ủy; đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành đoàn thể của huyện; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã thị trấn và đại diện các tập thể điển hình, tiên tiến.

Sau 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn của huyện đã có nhiều đổi mới tích cực. Cơ cấu kinh tế được chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, thủy sản, tăng nhanh tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ. Sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tiếp tục phát triển ổn định và có bước tăng trưởng khá, tạo được nhiều việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Nhiều công trình hạ tầng KT-XH thiết yếu ở nông thôn được tập trung đầu tư cải tạo, nâng cấp. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân về xây dựng NTM được nâng lên rõ rệt. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố và ngày càng vững mạnh. Năm 2010, khi mới triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, bình quân đạt 8 tiêu chí/ xã, không có xã nào đạt 19 tiêu chí, đến tháng 6 năm 2019 số tiêu chí bình quân đạt 18,7 tiêu chí/xã, có 14/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới chiếm 77,7%, mục tiêu hết năm 2019 toàn huyện sẽ phấn đấu đạt 100% các xã đạt NTM; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng từ  15,6 triệu đồng năm 2010 lên 45,5 triệu đồng năm 2019; tỷ lệ hộ nghèo năm 2010 5% đến tháng 6 năm 2019  giảm còn 1,57%....

Nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới, huyện đề ra 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể: Nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của BCĐ và bộ phận giúp việc các cấp; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; Tăng cường huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới; Đẩy mạnh chỉ đạo phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho người dân;  Xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn; Tiếp tục đẩy mạnh phát triển giáo dục, y tế và xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới, giữ vững an ninh trật tự ở nông thôn; Xây dựng hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, Quốc phòng và An ninh. Tại hội nghị đại diện lãnh đạo các xã thị trấn đã chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay ở mỗi địa phương trong quá trình thực tiễn xây dựng nông thôn mới ở địa phương mình, đồng thời có những kiến nghị đề xuất để việc xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện lãnh đạo văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh, lãnh đạo huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các xã, thị trấn trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời nhấn mạnh, nhấn mạnh, xây dựng NTM không chỉ dừng lại ở việc giữ vững các tiêu chí đã đạt chuẩn, mà cần tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu của Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2018- 2020 và tiến đến xây dựng xã NTM kiểu mẫu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM các đồng chí lãnh đạo cũng đề nghị đối với các xã đã đạt chuẩn, việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM phải được xem là nhiệm vụ trọng tâm; phải lựa chọn nội dung có tiềm năng, thế mạnh của từng xã về hạ tầng, phát triển sản xuất, môi trường, an ninh trật tự... để định hướng xây dựng mô hình NTM kiểu mẫu.

Nhân dịp này 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới được UBND huyện biểu dương, khen thưởng.

 

Đức Thanh