Tổng giá trị dịch vụ trên địa bàn huyện tăng 4,6%

05/07/2020 10:06 Số lượt xem: 47

Cùng với việc chú trọng phát triển sản xuất công nghiệp trong thời gian qua, huyện đã thực hiện nhiều giải pháp, nhằm khai thác các tiềm năng, thế mạnh sẵn có và mời gọi thu hút đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân. Theo số liệu tổng hợp, từ đầu năm 2020 đến nay, tổng giá trị dịch vụ theo giá hiện hành trên địa bàn huyện ước đạt 1.991,2 tỷ đồng, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 44,3% kế hoạch năm 2020. Tình hình cung, cầu hàng hóa được đảm bảo, giá cả thị trường tương đối ổn định, đảm bảo đủ cung hàng hóa cho nhân dân. Do ảnh hưởng của tình hình phòng chống dịch Covid-19 từ đầu năm 2020 đến nay nên sức mua của các tầng lớp nhân dân có giảm so với năm 2019, theo đó tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 1.388,0 tỷ đồng, giảm 14,6% so với cùng kỳ 2019, đạt 39,1% kế hoạch năm 2020.

Để phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có, thúc đẩy phát triển thương mại - dịch vụ, Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung huy động các nguồn lực đầu tư, nâng cấp, phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng các ngành thương mại - dịch vụ; tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia, trong đó ưu tiên các doanh nghiệp, doanh nhân đầu tư, tham gia các hoạt động kinh doanh trên địa bàn; khuyến khích các hộ có nhà mặt đường, gần chợ, khu buôn bán đầu tư mở rộng ngành nghề kinh doanh, phát triển hệ thống siêu thị ở khu vực Ngã Tư Đông Côi thị trấn Hồ, khu vực Phố Dâu,…..hàng hóa phong phú, đa dạng, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. 

Huy Sơn