Tiếp xúc của tri tại xã Gia Đông

13/06/2019 14:04 Số lượt xem: 112

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVIII, Ngày 12/6 Bà Trần Thị Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Ông Nguyễn Tiến Hoàng phó Bí thư, chủ tịch UBND huyện, đại biểu HĐND tỉnh cùng các ông bà đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Gia Đông.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Bà Trần Thị Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo nhanh tới cử tri xã Gia Đông về chương trình, nội dung Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVIII và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 06 tháng đầu năm; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp những tháng cuối năm 2019. Dự kiến khai mạc ngày 10/7/2019, tại Kỳ họp này, bên cạnh các nội dung thường kỳ, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua 6 nội dung chuyên đề gồm: Danh mục các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha và dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh; Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển cụm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh…. 

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Gia Đông vui mừng, phấn khởi trước những kết quả, thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện đạt được trong thời gian qua, đồng thời, kiến nghị với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện một số nội dung như: Tiếp tục hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, Đảm bảo ATGT, chế độ trợ cấp cán bộ thôn, tăng cường công tác vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, hỗ trợ kịp thời các hộ chăn nuôi có lợn nhiễm dịch tả Châu phi bị tiêu hủy...Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đã ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của cử tri, đồng thời trả lời một số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Các ý kiến đóng góp, kiến nghị của cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tổng hợp để chuyển tải các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời, đáp ứng nguyện vọng của cử tri./.

Quốc Hoàn