Tiếp tục nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục ở Thuận Thành

05/09/2017 10:52 Số lượt xem: 1887

Từ quan điểm chỉ đạo của Bộ chính trị về công tác phổ cập giáo dục là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhằm tạo nền tảng dân trí vững chắc để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần thực hiện thành công một trong ba khâu đột phá trong Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020 hướng tới mục tiêu “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”, những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo huyện Thuận Thành đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục ở tất cả các bậc học.

Theo đó, Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục các cấp trong toàn huyện xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện phổ cập giáo dục đối với mỗi bậc học. Trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, kịp thời biểu dương các tấm gương người tốt, việc tốt và những địa phương làm tốt công tác phổ cập giáo dục, phát huy kết quả hoạt động của cả hệ thống chính trị cũng như tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong phổ cập giáo dục. Theo kết quả, đến nay, toàn huyện hiện có 61/69 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt trên 88%, trong đó có 5 trường Mầm non, 15 trường Tiểu học được công nhận đạt chuẩn mức độ 2. Trên địa bàn huyện có 18/18 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt phổ cập bậc Tiểu học và phổ cập giáo dục Trung học cơ sở mức độ 3, xóa mù chữ cấp độ 2.

Hơn thế, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, ngành giáo dục& đào tạo huyện đã tham mưu cho UBND huyện xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch “Phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên giai đoạn 2016-2020”; thực hiện tốt việc điều động, biệt phái đội ngũ giáo viên trong toàn ngành bảo đảm hợp lý, công khai và minh bạch, trong đó chú trọng cho các trường trọng điểm của huyện như Trường Mầm non Liên Cơ, Trường THCS Vũ Kiệt, THCS xã Trí Quả,... Trong năm học 2016-2017, toàn huyện có 32 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, đạt 7 giải nhất, 8 giải nhì,.. thi thiết kế bài giảng điện tử E-Lerning cấp tỉnh. Năm học 2016-2017, bậc giáo dục Mầm non toàn huyện huy động được 10.224/10.274 cháu đến lớp, đạt 99,7% số cháu so với độ tuổi, tăng 0,4% so với năm học 2015-2016; bậc giáo dục Tiểu học, THCS huy động 100% trẻ phổ cập đến lớp. Tiêu biểu như các Trường Tiểu học Trí Quả, Tiểu học Thị trấn Hồ 1 được tổ chức ăn bán trú tại nhà trường đạt 100%.

Về công tác giáo dục văn hóa đại trà, năm học 2016-2017 toàn huyện hoàn thành 100% chương trình tiểu học đạt trà, 99,5% chương trình lớp học. Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia đạt nhiều kết quả nổi bật như: Bậc Tiểu học giành 20 giải nhất, 25 giải nhì toàn tỉnh; đạt 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng và 1 giải khuyến khích cấp Quốc gia; Bậc THCS giành 3 huy chương bạc và 3 huy chương đồng cấp Quốc gia,…

Đặc biệt, hàng năm, Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục đều tổ chức ngày “Toàn dân đưa trẻ đến trường”. Đối với học sinh nghỉ học từ 1 đến 3 ngày, có dấu hiệu bỏ học, giáo viên chủ nhiệm trực tiếp đến vận động; nghỉ từ 3 đến 5 ngày thì Ban Giám hiệu nhà trường đến vận động, tìm hiểu nguyên nhân, đồng thời tìm giải pháp để các em có điều kiện đến trường. Riêng đối với những gia đình có con tốt nghiệp THCS nhưng không đủ điều kiện để đi học thì Ban chỉ đạo vận động các em theo học các lớp phổ cập do Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện tổ chức; đồng thời, phối hợp trường Trung cấp nghề nghề kinh tế - kỹ thuật và thủ công mỹ nghệ Thuận Thành để các em được đến học giáo dục phổ thông gắn với các chương trình đào tạo nghề nhằm phân luồng học sinh gắn với giáo dục hướng nghiệp dạy nghề, lao động; duy trì tốt 18 trung tâm giáo dục cộng đồng tại 18/18 xã thị trấn với 518 chuyên đề và thu hút hơn 118. 400 người theo học.

Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường và duy trì tốt công tác phổ cập giáo dục, ngành tiếp tục phối hợp tổ chức mạng lưới thông tin tuyên truyền sâu rộng và thường xuyên, liên tục trong nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác vận động các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, trong đó có công tác phổ cập giáo dục; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn ngành giáo dục tiếp tục đi vào chiều sâu và củng cố vị trí trong tốp đầu của tỉnh, trong đó tập trung thực hiện Kết Luận của Ban Thường vụ Huyện ủy và Kế hoạch của UBND huyện về “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo huyện giai đoạn 2014-2020, định hướng đến năm 2030; tập trung thực hiện “Kỷ cương, nề nếp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng giáo dục mũi nhọn”.

Huy Sơn